Now showing items 79-98 of 196

  • Kampen om norsk politiutdanning 

   Aas, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Utviklingen av høyere utdanning for politiet i Norge byr på en rekke kontroverser og spenninger, og denne artikkelen diskuterer fire sentrale konflikttema i Politihøgskolens relativt kortvarige historie på 25 år. Utformingen ...
  • «Kan det være godt politiarbeid?»: En undersøkelse av erfaringslæring av gråsonesaker 

   Hoel, Linda Antoniett; Bjørkelo, Brita (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This in-depth study investigates and discusses how police leaders lead and handle learning from experience. This is done by going into actual cases where police employees are suspected of committing criminal offences on ...
  • Kan politiet formane en mistenkt om å forklare seg? 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Straffeprosessloven § 93 annet ledd om adgangen til å gjøre siktede oppmerksom på at unnlatelse av å forklare seg kan tillegges vekt i hans/hennes disfavør ved bevisvurderingen, gjelder etter ordlyden bare ved rettslige ...
  • Keyless coordinators: The Family and sexual violence coordination scheme and its challenges in protecting human rights in cases involving persons with intellectual disability 

   Hoel, Linda Antoniett; Moen, Karianne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   From organisational perspectives, this study examines coordinatorsʼ experience in the field of domestic violence and sexual abuse, regarding the coordinator scheme and role. The paper has two related research questions: ...
  • Kompetansebehov hos nytilsatt politi 

   Hove, Kjersti (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This study considers the competencies that newly employed police recruits consider necessary for their work and compares them to the competencies actually acquired in the course of their formal education. The study is ...
  • Kunnskapsbasert politiarbeid – kunnskap til å stole på? 

   Handegård, Tina Luther; Berg, Charlotte Ryen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen svarer på følgende spørsmål: hvordan forstår politibetjenter (operativt nivå) og deres ledere (strategisk nivå) kunnskapsbasert politiarbeid og hva gjør politiet når de jobber kunnskapsbasert? Vi diskuterer ...
  • Laglöst land 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Stålvik, Torolf (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Artikkelen tar utgangspunkt i boken "Laglöst land", redigert av Janne Flyghed og Magnus Hörnqvist. Spørsmål som drøftes er: Hvilken betydning gis lover og konvensjoner når målet er å jakte på terrorister? Hvilken innvirkning ...
  • Learning how to lead police investigations 

   Nilsen, Jon-Andre; Aaserud, Terje; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this article was to investigate how police investigation leaders learn leadership and whether the facilitation of learning activities and learning methods might bridge the well-known gap between teaching and ...
  • Machine Learning and the Police: Asking the Right Questions 

   Vestby, Annette; Vestby, Jonas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   How can we secure an accessible and open democratic debate about police use of predictive analytics when the technology itself is a specialized area of expertise? Police utilize technologies of prediction and automation ...
  • Machineries of knowledge construction: Exploring the epistemic agency of digital systems in policing 

   Flinterud, Guro; Lundgaard, Jenny Maria (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Understanding the contours and dynamics of police knowledge production necessitates consideration of not only the roles of organizations and humans but also the various technologies that are employed by the police. This ...
  • Manageability of police patrol work in Norway : the problem of implementing community policing 

   Stol, Wouter; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Runhovde, Siv Rebekka; Rønning, Karianne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The paper presents findings from a comparative study exploring police patrol work in Europe. The study is about every day police patrol work, both emergency patrol and community beat policing. We have systematically ...
  • Mangel på kvinnelig, spesialtrent operativt personell: Hvor «trykker skoen»? 

   Jon, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen undersøker hvor «skoen trykker» når det gjelder den lave andelen kvinnelig spesialutdannet innsatspersonell. Noen miljøer i etaten er fortsatt svært mannsdominerte. Særlig gjelder dette alle spesialavdelinger ...
  • Maskulinitetsperspektiv på kriminologiens kjerneområder: Kontroll, ofre og kriminalitet 

   Jon, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this article is to render visible and problematise conceptions and norms for performing masculinity within criminology. Approaching crime and crime control from a gendered perspective is highly relevant: Crime ...
  • «Medaljens bakside»: Omkostninger av etnisk kapital for utdanning 

   Leirvik, Mariann Stærkebye (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Omkostningene av etnisk kapital har vært underkommunisert i tidligere forskning. Det har ført til en idyllisering av det såkalte «innvandrerdrivet». Tidligere forskning presenterer i all hovedsak innvandrerforeldres makt, ...
  • Merely a transit country?: Examining the role of Uganda in the transnational illegal ivory trade 

   Runhovde, Siv Rebekka (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Uganda is repeatedly implicated in the illegal ivory trade as a transit territory for ivory destined for Asia. Interviews with law enforcement officers reveal that the size of seizures and means of concealment and ...
  • Mind the gap!: Decoupling between policy and practice in the policing of illegal wildlife trade 

   Runhovde, Siv Rebekka (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Despite numerous promises and pledges at national and international levels to confront what many acknowledge as a crisis, illegal trade in wild plants and animals continues to grow and diversify. Empirical research conducted ...
  • Minor harassments: Ethnic minority youth in the Nordic countries and their perceptions of the police 

   Haller, Mie; Solhjell, Randi; Saarikkomäki, Elsa; Kolind, Torsten; Hunt, Geoffrey; Wästerfors, David (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   As different social groups are directly and indirectly confronted with diverse forms of police practices, different sectors of the population accumulate different experiences and respond differently to the police. This ...
  • Moralpolitiet 

   Paulsen, Jens Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Moralister oppfattes ofte som formanende bedrevitere. Allerede Peer Gynt rimer slik om sin medpassasjer: «Der slap det ud af ham tilsidst; – han var en tråkig moralist».1 Bokmåls-ordboka understreker denne oppfatningen. ...
  • "Narkotikaen er fattig manns arbeidsgiver": organisert kriminalitet som økonomisk aktivitet 

   Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Analysis of organized crime has had a tendency to focus too much on the economic gain as motive. Using perspectives and terminology from economic theory organized crime has been depicted as economic activity sharing basic ...
  • Når politiet møter publikum: En analyse av kontakterfaring og tillit til politiet 

   Thomassen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Mange innbyggere kommer i kontakt med politiet hvert år. Tidligere forskning viser at graden av tilfredshet med denne kontakten kan ha betydelig innvirkning på tilliten til politiet. Et mindre utforsket tema er hvordan ...