Now showing items 192-196 of 196

  • Ytring: Om «samfunnsnyttige oppgaver» i ungdomsplaner. Behov for reform? 

   Holmboe, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Ved konfliktrådsloven av 2014 fikk vi for første gang på mange år straffereaksjoner som var rettet spesielt inn mot unge lovbrytere: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.
  • Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen 

   Bjørkelo, Brita; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Reformer i offentlig forvaltning tar ofte utgangspunkt i å endre atferd via formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og rutiner (Røvik, 2007). Likevel viser forskning at formell struktur og faktisk atferd i organisasjonen ...
  • Å forebygge ulvedrap 

   Larsson, Paul (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article deals with the prevention of the illegal hunting of wolves in Norway and is based on research conducted between 2016 and 2019. The main actors are the local police and the rangers / guards of the ...
  • Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Basert på kvalitative intervjuer med 63 ansatte i politiet utforsker artikkelen hva migrasjon betyr for profesjonalisering av politiet. To politioppgaver peker seg ut: kontroll av identitet og uttransportering av personer ...
  • Økosystemeffekten : om personvernet i sosiale medier 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   «Økosystemeffekten» betegner at sosiale medier som Facebook og YouTube inngår i en større sammenheng med gjensidig forsterkende effekter. Bruken av mediene har konsekvenser for personvernet fordi opplysninger kan utnyttes ...