PIA

PIA er Politihøgskolens åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst.

Arkivet inneholder studentarbeider på bachelor- og masternivå, avhandlinger, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til konferanserapporter/antologier.

Publikasjoner som arkiveres/publiseres i PIA reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk. Opphavsmannen beholder opphavsretten til materialet i PIA, men gir brukerne tillatelse til å sitere fra verket, samt videreformidle det til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. En forutsetning er at navn på utgiver og opphavsmann angis. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med opphavsmannen.

Collections in this community

Recent Submissions

View more