• Har vi behov for straffebud om datakriminalitet? 

  Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere ...
 • Datakrimretten i «fugleperspektiv» 

  Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Artikkelen gir en oversikt over datakrimretten. Området anses å bestå av tema innen materiell strafferett, straffeprosess, politirett (forebyggende politiarbeid) og folkerett. Det foretas et tilbakeblikk på de lange linjer ...
 • Avkriminalisering av cannabis: En teoretisk oppgave 

  Helle, Kari Anne (Bachelor thesis, 2019)
 • Utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2018 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
  Temaet for denne artikkelen er Høyesteretts avgjørelser i saker om materiell strafferett i 2018. Formålet med artikkelen er ikke å nevne alle avgjørelsene, men å se hen til generelle trekk.
 • Faglig frihet for teoretikere og praktikere 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
  Hvorfor har vi faglig frihet ved universiteter og høyskoler? For å sikre høy kvalitet. Da kan det ikke være andre regler for profesjonsutdanninger enn for mer teoretiske fag. I artikkelen drøftes hensynene bak faglig frihet, ...

Vis flere