Merk følgende: Noen forlag tillater ikke bruk av tidsskriftets pdf-versjon av artikler, i slike tilfeller vil du finne siste tekstversjon i PIA. Denne kan inneholde ubetydelige forskjeller fra pdf-versjonen. Der vi har brukt tekst-versjonen vil dette fremkomme i beskrivelsen av artikkelen.

Recent Submissions

 • Familievolden i politireformen 

  Aas, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Norsk politi har i løpet av de senere årene gjennomgått en omfattende ny reform, nærpolitireformen, og følgelig har både strukturene og innholdet for politivirksomheten endret seg. Det er foretatt flere studier som har ...
 • Diversity in education and organization: From political aims to practice in the Norwegian Police Service 

  Bjørkelo, Brita; Bye, Hege H.; Leirvik, Mariann S.; Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Police agencies implement a variety of strategies for recruiting, promoting and retaining police officers with diverse backgrounds. Changes have however been difficult to attain. We expand research on representative ...
 • Opportunitetsprinsippet i politiretten 

  Rønning, Hild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Opportunitetsprinsippet åpner for at politiet selv kan bestemme om, og i så fall på hvilken måte, en tjenestehandling utføres når de rettslige forutsetninger for handlingen er oppfylt (Auglend & Mæland, 2016, s. 657). ...
 • Mangel på kvinnelig, spesialtrent operativt personell: Hvor «trykker skoen»? 

  Jon, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Artikkelen undersøker hvor «skoen trykker» når det gjelder den lave andelen kvinnelig spesialutdannet innsatspersonell. Noen miljøer i etaten er fortsatt svært mannsdominerte. Særlig gjelder dette alle spesialavdelinger ...
 • «Det er ikke oss mot dere»: Etnisitet som ressurs i politiets møter med etnisk minoritetsungdom 

  Leirvik, Mariann Sterkebye; Ellefsen, Hjørdis Birgitte (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Studien utforsker hvordan politiansatte med etnisk minoritetsbakgrunn kan bruke sin etnisitet som en ressurs i møter med etnisk minoritetsungdom i eller fra utsatte boområder. Vi argumenterer for at etnisitet kan brukes ...
 • The use of historical call data records as evidence in the criminal justice system: Lessons learned from the Danish telecom scandal 

  Lentz, Lene Wacher; Sunde, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Historical call data records (HCDR) are frequently used as evidence in criminal trials. However, several inherent uncertainties are associated with HCDR data, and, additionally, errors may occur when law enforcement processes ...
 • In-field training in the police: Learning in an ethical grey area? 

  Hoel, Linda; Christensen, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Purpose Although workplace learning is an important part of professional learning, little is known about the unethical aspects of workplace learning. This study aims to describe students’ learning experiences from in-field ...
 • Wildlife crime in colonial and post-colonial times: Who fares best? 

  Sollund, Ragnhild Aslaug; Runhovde, Siv Rebekka (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Wildlife crime is an increasing problem worldwide. Based on empirical research, we examine how the criminal justice systems of Brazil, Colombia, Uganda and Norway perceive and respond to such crime, with Norway as the main ...
 • Mind the gap!: Decoupling between policy and practice in the policing of illegal wildlife trade 

  Runhovde, Siv Rebekka (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Despite numerous promises and pledges at national and international levels to confront what many acknowledge as a crisis, illegal trade in wild plants and animals continues to grow and diversify. Empirical research conducted ...
 • Digitale bevis i norske gjenåpningsbegjæringer: Kan vi utelukke systematiske feil? 

  Sunde, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Digitale bevis betraktes gjerne som objektive og pålitelige bevis. I denne artikkelen settes søkelyset på hvor gyldig slutningen egentlig er. Vet vi egentlig nok til å kunne utelukke systematiske feil i vurderingen av noen ...
 • Cognitive and human factors in digital forensics: Problems, challenges, and the way forward 

  Sunde, Nina; Dror, Itiel E. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Digital forensics is an important and growing forensic domain. Research on miscarriages of justice and misleading evidence, as well as various inquires in the UK and the US, have highlighted human error as an issue within ...
 • Risking Munch: The art of balancing accessibility and security in museums 

  Runhovde, Siv Rebekka (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The art of expressionist painter Edvard Munch has been the target of numerous thefts in Norway. This article considers the history of risk management in two victimized museums, and the influence of past challenges on ...
 • Police leadership as a professional practice 

  Filstad, Cathrine; Karp, Tom (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  In this paper, we ascertain whether a practice-based approach can increase our knowledge of police leadership. This approach represents an alternative to normative management models which have dominated the management ...
 • Fra grooming til seksuell utpressing: Behov for mer effektivt vern mot nettovergrep 

  Sunde, Inger Marie (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Artikkelen belyser svakheter ved straffeloven § 306 (grooming) og tar til orde for nye straffebestemmelser som styrker barns vern mot seksuelle overgrep, særlig på internett. Det foreslås at § 306 endres til å ramme seksuelt ...
 • Verdibasert refleksjon i planlegging og erfaringslæring 

  Paulsen, Jens Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Denne artikkelen argumenterer for bruken av en systematisk verdibasert refleksjon både til beslutningsstøtte i en planleggingsfase og som metode for erfaringslæring. Indirekte kan den også gi beslutningsstøtte i form av ...
 • Kunnskapsbasert politiarbeid – kunnskap til å stole på? 

  Handegård, Tina Luther; Berg, Charlotte Ryen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Artikkelen svarer på følgende spørsmål: hvordan forstår politibetjenter (operativt nivå) og deres ledere (strategisk nivå) kunnskapsbasert politiarbeid og hva gjør politiet når de jobber kunnskapsbasert? Vi diskuterer ...
 • Becoming a professional digital competent teacher 

  Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  The aim of this Norwegian study is to focus on challenges and possibilities concerning professional digital competence (PDC) for teacher education encountering students in transition between the position as private and ...
 • An Empirical evaluation of the relationship between human relations climate and readiness for change 

  Myklebust, Trond; Motland, Karoline; Garnås, Alexander; Bjørklund, Roald; Bjørkli, Cato; Fostervold, Knut Inge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Readiness for change is seen as an important factor in organisational change processes, but it is unclear how organisational climate might affect readiness for change. Addressing this important gap, the purpose of the study ...
 • Fieldwork in police studies: The ethical dilemma in participatory observation with police patrols 

  Aas, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  Police research in Norway is a young research discipline and its methodological approaches have to a small extent been discussed in public. The aim of this article is to discuss one of the most controversial approaches in ...
 • Policing the penal provisions on repeated and severe domestic violence 

  Aas, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Penal provisions designed to cover repeated and severe abuse in close relationships have been in effect in Norway for the past decade (section 219 of the former Criminal Code, sections 282/283 of the revised Criminal Code). ...

View more