• "...andre til Skræk og afskye": reaksjoner på selvmord i det tidlig moderne Norge 1536-1800" 

   Ellefsen, Hjørdis Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2000)
  • Etterforskningsbegrepet: avgrensning, vilkår, roller og ansvar 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Artikkelen er konsentrert om tre hovedproblemstillinger: (1) hvordan avgrenses etterforskning mot annen polisiær virksomhet, (2) hvilke vilkår må være oppfylt for at det skal være adgang til å iverksette eller fortsette ...
  • Politikontroll og overvåking i endring 

   Gundhus, Helene Oppen (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Uavhengig av flyangrepet 11. september 2001 og terrorbekjempelsen i kjølvannet av det, har politiets arbeidsmetoder endret seg på 90-tallet. Arbeidsmetodene kan deles i to bolker: (1) politiets lovmessige adgang til å ta ...
  • Påtalemyndighetens praksis som rettskilde 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Emnet ”Påtalemyndighetens praksis som rettskilde” er en spesialstudie av spørsmålet om, og eventuelt i hvilken grad bestemmelser, avgjørelser og praksis fra andre enn lovgiver og domstolene med Høyesterett i spissen, kan ...
  • Laglöst land 

   Gundhus, Helene O.; Stålvik, Torolf (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Artikkelen tar utgangspunkt i boken "Laglöst land", redigert av Janne Flyghed og Magnus Hörnqvist. Spørsmål som drøftes er: Hvilken betydning gis lover og konvensjoner når målet er å jakte på terrorister? Hvilken innvirkning ...
  • Conflict processes between youth group in a norwegian city : polarisation and revenge 

   Bjørgo, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This study analyses the dynamics of conflict between two youth scenes in the Norwegian city of Kristiansand, commonly described as ʻthe neo-Nazisʼ, and their counterparts, referred to as ʻthe anti-racistsʼ or ʻthe Valla ...
  • Organisasjonskulturen i politiets beredskapstropp 

   Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot sabotasje, terror, gisselsituasjoner, vanskelige væpnede oppdrag og organisert kriminalitet. Den er en del av ordensseksjonen ved Oslo politidistrikt. Denne operative ...
  • Er proformaekteskap menneskesmugling? 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Problemstillingen i artikkelen er om en norsk borger som mot betaling gifter seg med en utlending med det formål å skaffe vedkommende opphold i Norge, kan straffes etter ”menneskesmuglingsbestemmelsen” i utlendingsloven § ...
  • Where`s the intelligence in the UK`s National Intelligence Model? 

   Kleiven, Maren Eline (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This article investigates the status of community intelligence within The National Intelligence Model (NIM) in the UK. The study included focused interviews with 23 intelligence practitioners across the UK police ...
  • Suksesskriterier for godt politiarbeid 

   Gundhus, Helene Oppen (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Godt politiarbeid kan forstås som at politiet vektlegger problemløsning, samarbeid og framtidsrettede strategier framfor straffende, reaktive og tilbakeskuende. I artikkelen argumenterer forfatteren for at hva som forstås ...
  • Capturing knowledge of police investigations : towards a research agenda 

   Dean, Geoff; Fahsing, Ivar Andre; Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The purpose of this paper is to articulate a set of interlinked research propositions about knowledge management systems in relation to police investigations and in particular the possibilities of capturing the investigative ...
  • Politiets bruk av fysisk makt 

   Lagestad, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Forfatteren ønsker å få fram hvor ofte politiet utøver fysisk makt, når det blir brukt fysisk makt, hvorfor de utøver fysisk makt og hvordan maktbruken blir utøvd. Artikkelen belyser også hva politibetjenter og politistudenter ...
  • Characteristics of effective SIOs : a content analysis for management in police investigations 

   Fahsing, Ivar André; Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The Senior Investigating Officer (SIO) is in charge of a criminal investigation in law enforcement. As the leader of a crime solving project, it has been argued that the SIO need investigative ability, crime knowledge as ...
  • "Narkotikaen er fattig manns arbeidsgiver": organisert kriminalitet som økonomisk aktivitet 

   Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Analysis of organized crime has had a tendency to focus too much on the economic gain as motive. Using perspectives and terminology from economic theory organized crime has been depicted as economic activity sharing basic ...
  • A norwegian perspective 

   Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The Norwegian Minister of Justice and the Police, Knut Storberget, predicts a DNA revolution in Norway (Dagsavisen 24.07.2007). He claims that DNA analysis is one of the most important tools available in the battle against ...
  • Ny straffelov 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Siktemålet med denne artikkel er å gi en oversikt over bakgrunnen for, arbeidet med og innholdet i den nye alminnelige straffelov. Alle detaljer og nyanser blir det ikke plass til. Den formelle betegnelsen på den nye ...
  • Tallenes tale: bruk av statistikk i den kriminalpolitiske offentligheten 

   Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Temaet for artikkelen er tallenes overbevisningskraft. Artikkelen ser nærmere på hvilke roller statistikk og kvantitativ samfunnsforskning spiller i den kriminalpolitiske offentligheten. Det er gjennomført en analyse av ...
  • Hvitvaskingsreguleringens kostnader 

   Larsson, Paul; Magnusson, Dan (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   The aim of this study is to estimate the costs of implementing anti-money laundering regulations in Norway and Sweden. The banks are the central institutions in this respect and the study shows that the annual costs of ...
  • Adressesperring som hjelpetiltak for voldsofre 

   Eidheim, Solgunn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   This article discusses results from an evaluation of confidential address tactics. Confidential addresses can be assigned to women and children who have been victims of domestic violence and cannot be protected in other ...
  • Utdanning : et rasjonelt valg? 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Rasjonell aktør-teori fremstår i dag som den dominerende teorien for å forklare sosial ulikhet i utdanningsvalg. Men har vi egentlig tilstrekkelig empirisk grunnlag for denne teorien? Denne artikkelen gir en oversikt over ...