• Are investigative plans at risk of becoming ʻthe emperor’s new clothes’? 

   Knutsen, Geir Gjerde; Hartmann, Mia Koss; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2022)
   The rise in complexity and severity of crime calls for innovations in investigative approachesin law enforcement. Ideally, investigation plans (I-plans) are an important improvement inprocedural standards and hypothesis-driven ...
  • Arresting a Struggling Subject; Does the Forthcoming Police Officers Physical Fitness have an Impact on the Outcome? 

   Dillern, Thomas; Jenssen, Ole Ragnar N.; Lagestad, Pål; Nygård, Ørjan; Ingebrigtsen, Jørgen (Journal article, 2014)
   Handling a struggling subject has been pointed out as one of the maximal physical exertions of police work. However, the relationship between general physical fitness and the ability to manage an intractable subject is ...
  • Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier? 

   Bjerknes, Ole Thomas (Journal article, 2019)
   Hvor mye skal mistenkte vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?
  • Bør rettssikkerheten i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid styrkes? 

   Sunde, Inger Marie (Journal article, 2020)
   Er politiet er tilstrekkelig godt utrustet med regelverk og rettslig ekspertise som sikrer at den omfattende forebyggingsvirksomheten ivaretar rettssikkerheten og grunnleggende rettigheter?
  • “Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak”: misbruk av forvaltningen og rettsapparatet: hva bør gjøres? 

   Stridbeck, Ulf; Holmboe, Morten (Journal article, 2009)
   Både i forvaltningen og i domstolene opplever man enkelte borgere som igjen og igjen kommer tilbake til samme sak, eller gang på gang reiser nye saker. Forfatterne gjennomgår forskjellige sider av problemstillingen og ...
  • Endringer, reformer og adaptivt lederskap 

   Glomseth, Rune (Journal article, 2018)
   Endringer er nærmest blitt det stabile. Både privat og offentlig sektor preges av reformer og fusjoner. De er virkemidler med sikte på effektivisering, utvikling og forbedring. Endringer og reformer kan også forstås som ...
  • Etterforskningsplaner: Et verktøy som sikrer kvalitet og effektivitet, eller keiserens nye klær? 

   Knutsen, Geir Gjerde; Hartmann, Mia Koss; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2021)
   Fagartikkelen er basert på Geir Gjerde Knutsens masteroppgave «Etterforskningsledelse – en studie av den politifaglige etterforskningslederens bruk av etterforskningsplaner» fra Politihøgskolen. Basert på egne erfaringer ...
  • Faglig frihet for teoretikere og praktikere 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
   Hvorfor har vi faglig frihet ved universiteter og høyskoler? For å sikre høy kvalitet. Da kan det ikke være andre regler for profesjonsutdanninger enn for mer teoretiske fag. I artikkelen drøftes hensynene bak faglig frihet, ...
  • Familievold som et spesialfagfelt i politiet? 

   Aas, Geir (Journal article, 2014)
   Domestic violence is especially challenging for the police to deal with precisely because these crimes occur in close relationships. The proximity between the victim and the perpetrator represents a problem for the police ...
  • Førstegangsledelse og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Glomseth, Rune; Aaserud, Terje; Holm, Ragnhild (Journal article, 2012)
   Politihøgskolen utdanner stadig nye lederkandidater der målsettingen er «å gi potensielle søkere til framtidige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten en grunnleggende innføring i ledelsesfaget og bidra til bedre ...
  • Generalistens rolle i etterretningsstyrt politiarbeid 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2019)
   I denne artikkelen tar vi for oss en viktig funksjon i den norske Nærpolitireformen, nemlig «etterretning». Vi forklarer her hva etterretningsstyrt politiarbeid er, og hvordan det er tenkt operasjonalisert i Norge gjennom ...
  • Hidden patterns behind doping use among Norwegians 18-19 years old 

   Tangen, Jan Ove; Barland, Bjørn (Journal article, 2014)
   There is a growing public concern about the increasing use of performance enhancing drugs (doping) in sport, exercise and fitness activities. Research has been carried out to answer the question “Why do exercising young ...
  • Hjemmesoning, foreldreansvar og barnerett 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2009)
   En domfelt som skal sone fengselsstraff, kan søke om å få sone inntil fire måneder av straffen hjemme med elektronisk kontroll. Soning i et hjem har stor praktisk betydning for de andre som bor der – ikke minst for barna. ...
  • Hva er organisasjonskultur, og hvorfor bry seg med den? 

   Glomseth, Rune (Journal article, 2019)
   Organisasjonskultur er et viktig tema for praktisk organisasjonsforståelse og utøvelse av lederskap. Det er også et viktig tema innenfor forskning og utdanning i organisasjons- og ledelsesteori. Kultur har betydning for ...
  • Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel? 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2017)
   En «sokratisk sirkel» er en studentaktiv læringsform der klassen styrer både diskusjonen og kommentarene. Studentene «overtar» dermed en stor del av lærerrollen. Hvordan bør læreren da forholde seg i klassesituasjonen? I ...
  • Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket 

   Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2016)
   Studien er en del av en pågående doktorgradsstudie i kriminologi om avdekking og etterforsking av handel med truede arter i Norge og Uganda, med særlig vekt på konvensjonen om internasjonal handel med utrydningstruede arter ...
  • Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti (Journal article, 2014)
   Det er liten dekning for påstandene om at det store flertallet av studentene ved Politihøgskolen er svært misfornøyde med utdanningen generelt, og den operative opplæringen spesielt. Vår undersøkelse av årets avgangskull ...
  • Klasseskille i konfliktrådet 

   Holmboe, Morten (Chronicle, 2013)
   En arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet har foreslått at parter som møtes i konfliktrådet, skal kunne ha med seg en advokat i møtet – i motsetning til i dag. Forslaget kan føre til at fattige lovbrytere kommer ...
  • Konfliktråd som vilkår for betinget dom : en glemt mulighet? 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2011)
   Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som anses som for alvorlige til å avgjøres på denne måten, og som derfor i stedet fremmes for domstolen, kan retten ...
  • «Krig mot krypskyttere»: En desperat og kontraproduktiv strategi 

   Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2018)
   «Krig» har blitt en vanlig metafor for bekjempelse av naturkriminalitet i Afrika. Lovbruddene knyttes til organisert kriminalitet, terrorisme og nasjonal sikkerhet, noe som brukes for å legitimere strenge repressive tiltak ...