Show simple item record

dc.contributor.authorEckblad, Kjersti
dc.date.accessioned2021-02-16T06:33:53Z
dc.date.available2021-02-16T06:33:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728219
dc.description.abstractVeiledning som læringsform benyttes både i politiutdanningen og i andre profesjonsutdanninger. Studien denne artikkelen bygger på, undersøker veiledningspraksis blant instruktører for politistudenter på Politihøgskolens øvingssenter. Instruktørenes oppgave er å tilrettelegge for læring samtidig som de er faglige rollemodeller; læringssituasjonene dreier seg om øvelser og arbeid med caser som studentene gjennomfører under veiledning. Datagrunnlaget bygger på observasjon av instruktører og studenter samt analyse av instruktørenes undervisningsplaner og refleksjonstekster. Teorier om mesterlære og modellæring danner grunnlag for analysen. Funnene viser at instruktørene opplever det vanskelig å håndtere rollene som både politi og pedagog. Artikkelen belyser to spenningsforhold: (1) Det ene dreier seg om forholdet mellom pedagogikk og politifaglig mestring – instruktørene ønsker å stimulere studentenes refleksjon samtidig som de vil at studentene skal mestre praktiske ferdigheter. (2) Det andre spenningsforholdet dreier seg om at instruktørene både er praksisfeltets representanter og Politihøgskolens forlengede arm. Dette innebærer at de må håndtere utdanningsinstitusjonens planer og retningslinjer samtidig som de må forholde seg til den faktiske politihverdagen, og disse kan stå i motstrid. Artikkelen belyser dessuten implikasjoner for politiutdanning og for profesjonsutdanning mer generelt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectprofesjonsstudieren_US
dc.subjectpraksisen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectveiledningen_US
dc.subjectinstruktøreren_US
dc.subjectpolitistudenteren_US
dc.subjectrefleksjonen_US
dc.subjectpolitirollenen_US
dc.titleInstruktøren som veileder – i spennet mellom rollene som pedagog og politien_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber33-44en_US
dc.source.volume43en_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-01-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record