• A new thing under the sun?: Crime in the digitized society 

   Sunde, Inger Marie (NSfK’s 58. Research Seminar;, Conference object, 2016)
   Computer systems can be used to commit – and be targets of – crime. The article investi-gates whether so-called “digital crime” can be regarded as a new thing under the sun. The question itself is not new. It was originally ...
  • Enforcing legal protection against online violation of privacy 

   Sunde, Inger Marie (Chapter; Peer reviewed, 2013)
   A main point of this paper is that the illegal material represents an ongoing violation of the child’s right to private life, as laid down in the European Convention of Human Rights (‘the ECHR’) Article 8 ‘right to respect ...
  • Hvordan kan vi vite hvor effektive skjulte etterforskningsmetoder er? 

   Thomassen, Gunnar (Chapter; Peer reviewed, 2010)
   I denne artikkelen er målet å diskutere effektiviteten og nytten av kommunikasjonskontroll, samt å se på hvilken måte kommunikasjonskontroll konkret bidrar i etterforskning og straffeprosess. For å kunne si noe nærmere om ...
  • Money laundering in the norwegian securities market: on the conditions of money laundering 

   Ingvaldsen, Karsten Olaf F.; Larsson, Paul (Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Norwegian authorities often claim that the financial sector, and especially the securities market, is particularly vulnerable to activities of money laundering. Money laundering is a recurrent theme in the Norwegian media. ...
  • On the appropriateness of research design: Intended and actual whistleblowing 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   The act of trying to stop wrongdoing goes way back in time (cf. Park et al. 2005; Vinten 1994). However, whistleblowing research is commonly depicted as related to civil and worker initiatives in the United States in the ...
  • Patruljering på internett 

   Sunde, Inger Marie (Chapter, 2019)
   Forfatteren redegjør først for fysisk patruljering som konsept (punkt 2). Deretter hvordan patruljering på internett kan utføres, og om det tilsvarer fysisk patruljering (punkt 3). Herunder tar forfatteren opp den rettslige ...
  • Preventing and dealing with retaliation against whistleblowers 

   Bjørkelo, Brita; Matthiesen, Stig Berge (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   In this chapter we shown how whistleblowing has the potential to alert and stop detrimental activities that often harm a third party. We first outlined the background for our research before we explained the term retaliation ...
  • Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis 

   Sunde, Inger Marie (Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Elektroniske bevis er viktige for forfølgning av kriminalitet. Fremgangsmåtene for å sikre dem innebærer jevnlig inngrep i borgernes rettssfære og retten til privat liv, jf. EMK artikkel 8. De må da ha hjemmel i lov, jf. ...
  • The Nordic model of handling children’s testimonies 

   Myklebust, Trond (Chapter, 2017)
   Barnahus performs investigative interviewing of children. Implementation of Barnahus in the Nordic countries is based on legal scrutiny of the taking of statements from children and the strong Nordic tradition of protecting ...
  • Transforming cowboy masculinity into appropriate masculinity 

   Jon, Nina (NSfK’s 58. Research Seminar;, Conference object, 2016)
   Criminological enquiry commonly overlooks the gendered aspects of the social control of men. By studying a protective school for boys with a gender perspective, I have found that controlling boys to a great extent means ...
  • Varsling : utfordring i skjæringspunktet mellom juss og psykologi 

   Taraldset, Birthe; Bjørkelo, Brita (Chapter, 2011)
   De årene som har gått siden arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling trådte i kraft, har etter vår mening synliggjort særlig tre overordnede utfordringer som det må tas hensyn til ved vurderingen av hvorvidt gjeldende ...