Show simple item record

dc.contributor.authorGlomseth, Rune
dc.contributor.authorGottschalk, Petter
dc.date.accessioned2008-12-12T13:48:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationGlomseth, Rune & Gottshalk, Petter (2006). Organisasjonskulturen i politiets beredskapstropp. Magma. 9(1), 88-102
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174632
dc.descriptionDette er siste tekst-versjon av artikkelen, den kan inneholde ubetydelige forskjeller fra forlagets pdf-versjon.
dc.description.abstractBeredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot sabotasje, terror, gisselsituasjoner, vanskelige væpnede oppdrag og organisert kriminalitet. Den er en del av ordensseksjonen ved Oslo politidistrikt. Denne operative politienheten har en lokal og en landsdekkende funksjon. Beredskapstroppens krevende tjeneste innebærer at de polititjenestemenn som tjenestegjør der har gjennomgått en grundig seleksjon og opplæring. De innehar kompetanse og egenskaper som gjør dem til spesialister. Enheten har høy status og bidrar til utdanning og utvikling av uniformert polititjeneste i Norge. Konseptet organisasjonskultur har hatt en plass i organisasjonsteorien i mer enn 50 år. Det er et sosialt konsept som kan forklare både tenkemåter og atferd i organisasjoner. Begrepet har mange definisjoner. En mye anvendt definisjon er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene. Organisasjonskultur kan kort betegnes som en organisasjons mentale kart. Kulturen påvirker tanker, oppfatninger, meninger og handlinger. I denne artikkelen som bygger på en studie av kulturen ved Beredskapstroppen legges det hovedvekt på de uttalte og felles delte verdier som preger denne spesialenheten. Den viser at kulturen preges av et langsiktig tidsperspektiv, flat organisasjonsstruktur, åpent og tydelig lederskap. Følgende verdier preger Beredskapstroppen: kompetanse- og utviklingsorientering, rettssikkerhetsorientering, strukturorientering, gruppeorientering, samarbeidsorientering og prestasjonsorientering.en
dc.format.extent246686 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Siviløkonomene
dc.subjectorganisasjonskulturen
dc.subjectpolitien
dc.subjectledelseen
dc.subjectlederstilen
dc.subjectrelasjoneren
dc.subjectberedskapstroppenen
dc.subjectberedskapen
dc.subjectmaktstrukturen
dc.subjectautoriteten
dc.subjectkartleggingen
dc.titleOrganisasjonskulturen i politiets beredskapstroppen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.source.pagenumber88-102en
dc.source.volume9en
dc.source.journalMagma: Tidsskrift for økonomi og ledelseen
dc.source.issue1en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record