Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, David
dc.contributor.authorHandegård, Tina Luther
dc.contributor.authorHunstad-Ulriksen, Cathrine
dc.contributor.authorKviseth, Turid-Eline Nordal
dc.contributor.authorMagnussen, Tone
dc.contributor.authorRønning, Hild
dc.contributor.authorSolhaug, Håvard
dc.date.accessioned2024-01-11T13:49:20Z
dc.date.available2024-01-11T13:49:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3111151
dc.description.abstractÅ kunne gi og ta imot tilbakemeldinger er av sentral betydning for god læring i politiutdanningen, og videre for en profesjonell tjenesteutøvelse i politietaten. Som del av utviklingsprosjektet “Tilbakemeldingskompetanse/ -kultur”, har vi utviklet en modell som omhandler undervisning om tilbakemeldinger og praktisering av studentstyrte tilbakemeldinger. Formålet med modellen er å gi studentene et grunnlag for å bli god på å gi og ta imot tilbakemeldinger. Prosjektet er rettet mot operative emner. Modellen er utviklet på grunnlag av flere andre modeller som omhandler tilbakemeldinger (blant annet den såkalte BIG5-modellen), et empirisk materiale som er innhentet i forbindelse med prosjektet og erfaringer vi har gjort oss ved utprøving av studentstyrt tilbakemelding. I det empiriske materialet inngår intervju med tredjeklassestudenter ved Politihøgskolen avdeling Bodø, et utvalg aktører i politiutdanningen, tillitsvalgte, et team ved politiets nasjonale beredskapssenter og en representant fra Redningshelikoptertjenesten. Modellen vår er tilpasset grunnutdanningen og avviker derfor noe fra BIG5-modellen som innsatspersonell kategori 3 (IP3) er opplært i på Politiets nasjonale beredskapssenter, og som er i ferd med å bli etablert i politiet. Formålet med denne rapporten er å beskrive utviklingsprosjektets fremdrift, samt hvordan studentstyrt tilbakemelding er implementert i politiutdanningen i Bodø.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectpolitiutdanningen_US
dc.subjecttilbakemeldingeren_US
dc.subjectoperativt politiarbeiden_US
dc.subjectstudentaktive læringsformeren_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.subjectpolitikulturen_US
dc.subjectpolitistudenteren_US
dc.titleRapport fra utviklingsprosjektet “Tilbakemeldingskultur/-kompetanse i politiet og politiutdanningen”en_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber59 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record