Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVerpe, Olav
dc.date.accessioned2023-10-12T08:16:17Z
dc.date.available2023-10-12T08:16:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095977
dc.descriptionMaster i politivitenskapen_US
dc.description.abstractSamtidens kriminalpolitikk er utformet slik at ansvaret for det kriminalitetsforebyggende arbeidet fordeles mellom politiet og andre offentlige og private aktører. Dette innebærer at polititjenestepersoner i en rekke sammenhenger inngår som deltakere i tverrfaglige samhandlingsmodeller hvor formålet er individrettet oppfølgingsarbeid. Denne oppgaven undersøker hvordan et utvalg representanter fra det kriminalitetsforebyggende apparatet forstår kriminalitet og ungdom som begår lovbrudd. Det empiriske utgangspunktet for avhandlingens analyse er intervjuer av de mest sentrale yrkesgruppene som inngår i såkalte oppfølgingsteam i forbindelse med gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Disse yrkesgruppene er; barneverntjenesten, konfliktrådet og politiet. Ved å benytte diskursanalyse som teoretisk og metodisk rammeverk vil oppgaven vise hvordan respondentenes virkelighetskonstruksjoner både er forankret i samfunnsvitenskapelig teori om kriminalitet og kriminalitetskontroll, og i et ideologisk bakteppe med røtter i en risikoorientert og nyliberalistisk styringsrasjonalitet. I tillegg vil oppgaven drøfte politiets rolle i denne typen oppfølgingsarbeid. Gjennom en analyse av det moderne politiets utvikling tar oppgaven for seg hvilke elementer som ligger til grunn for det som vil bli omtalt som «velferdspolitiet». Det vil si forståelsen av politiets rolle i samfunnet, innenfor rammen av den sosialdemokratiske velferdsstaten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmasteroppgaveen_US
dc.subjectpolitivitenskapen_US
dc.subjectpolitiforskningen_US
dc.subjectsamfunnsoppdragen_US
dc.subjectpolitirollenen_US
dc.subjectungdomsstraffen_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjecttverretatlig samarbeiden_US
dc.subjectforebyggingen_US
dc.subjectkriminaliteten_US
dc.subjectkunnskapsbasert politiarbeiden_US
dc.titleVelferdspolitieten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber105 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel