Show simple item record

dc.contributor.authorWinnæss, Pål
dc.date.accessioned2023-09-06T06:30:39Z
dc.date.available2023-09-06T06:30:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3087637
dc.description.abstractNorsk politi skal jobbe kunnskapsbasert. Forskningsbasert kunnskap skal prege oppdragsløsning og saksbehandling. Politihøgskolen er det viktigste redskapet politiet har til å fremme denne kunnskapstypen. I artikkelen undersøker jeg hvordan politistudenter oppfatter ulike former for kunnskap, og hvordan disse oppfatningene forandrer seg gjennom studietiden. Forskningsbasert kunnskap viser seg å stå svakt, og akademiske studier er hva studentene minst ønsker – både som helt ferske studenter og enda mindre utover i utdanningen. Politistudenter etterspør praktisk kunnskap om konkret, polisiær oppgaveløsning. I tillegg til å undersøke hvordan studentene betrakter kunnskap, diskuterer jeg hvorfor den praktiske politioppdragskunnskapen vurderes høyere enn den vitenskapelige. Jeg stiller spørsmål om hvem påvirkningsagentene er, og om politistudentene selv bringer med seg visse kunnskapstilbøyeligheter inn i utdanningen. Artikkelen bygger på en longitudinell, kvalitativ undersøkelse, og resultatene viser at selv om Politihøgskolen fremmer forskningsbasert og vitenskapelig kunnskap, styrkes studentenes praksisorientering underveis i studieløpet. Samtidig snevres oppfatningen om praksis inn – den blir mer operativ.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.subjectpolitiutdanningen_US
dc.subjectpolitistudenteren_US
dc.subjectkunnskapsbasert politiarbeiden_US
dc.subjectkunnskapen_US
dc.subjectidentiteten_US
dc.subjectpolitirollenen_US
dc.titleFra praktiske ferskinger til ferske praktikere: Om kunnskap, kultur og identitet i politiutdanningenen_US
dc.title.alternativeFrom practical freshmen to fresh practitioners: On knowledge, culture, and identity in the police educationen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber230–248en_US
dc.source.volume64en_US
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskningen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/tfs.64.3.3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record