Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkelo, Brita
dc.contributor.authorGundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen
dc.date.accessioned2015-03-18T10:18:50Z
dc.date.available2015-03-18T10:18:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279578
dc.description.abstractReformer i offentlig forvaltning tar ofte utgangspunkt i å endre atferd via formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og rutiner (Røvik, 2007). Likevel viser forskning at formell struktur og faktisk atferd i organisasjonen sjeldent samsvarer (Jacobsen og Thorsvik, 2013). Å påvirke atferd gjennom formaliserte styringsinstrumenter kan dermed by på utfordringer (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik, 2009). Med disse forutsetningene spør vi hvordan man best kan tilrettelegge for organisasjonslæring i endringsprosesser. Hvilke læringsarenaer kan gjøre komplekse organisasjoner mer kunnskapsbaserte? Med utgangspunkt i politietaten som case vil vi utforske hvordan man med virkemidler fra både styring og ledelse kan tilrettelegge for læring i organisasjoner som bærer trekk fra tradisjonelt byråkrati og profesjonsbyråkrati. I artikkelen understreker vi at endret atferd i politiorganisasjonen må hvile på medvirkning fra polititjenestepersonene, og kommer med noen eksempler på læringsarenaer og mulige hindre i arbeid med læring og endring som kan reduseres for å få læring til. I tillegg presenterer vi en del begreper som kan være nyttige, og viser til eksempler på måter politiet kan lære å lære av feil på. Siden gapet mellom formelle og uformelle prosesser i politiorganisasjonen er så stort, vil det å utvikle interne profesjonelle standarder ut fra langsiktig målsetting styrke politiets kontroll med arbeidsprosessene og tilrettelegge for medvirkning i det pågående endringsarbeidet. Systematisert, kunnskapsbasert erfaringslæring er en av de veiene politiledere og deres organisasjoner oppfordres til å følge (NOU 2009:12, Hove, 2014).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlagetnb_NO
dc.subjectreformernb_NO
dc.subjectpolitietnb_NO
dc.subjectkunnskapsbasertnb_NO
dc.subjecterfaringslæringnb_NO
dc.titleÅ forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber34-46nb_NO
dc.source.journalMagma: Tidsskrift for økonomi og ledelsenb_NO
dc.source.issue2nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record