Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Geir
dc.date.accessioned2021-01-14T20:30:17Z
dc.date.available2021-01-14T20:30:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2703-7045
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2723168
dc.description.abstractNorsk politi har i løpet av de senere årene gjennomgått en omfattende ny reform, nærpolitireformen, og følgelig har både strukturene og innholdet for politivirksomheten endret seg. Det er foretatt flere studier som har evaluert denne reformen, men ikke dens virkning på fagfeltet «vold i nære relasjoner» (ViNR). Gjennom intervjuer med nøkkelpersoner i politiets arbeid med ViNR vil denne artikkelen belyse hvordan dette fagfeltet er ivaretatt under den nye politireformen. Politireformens mål om å bygge robuste fagmiljøer og spesialisere polititjenesten har i liten grad gjort seg gjeldende for arbeidet med ViNR. Det er imidlertid tvetydig hvor mye av politiarbeidet som bør spesialiseres på dette feltet – generalisten må uansett spille en viktig rolle i slike hendelser og saker. Spørsmålet om robuste fagmiljøer og spesialisering er også et spørsmål om nærhet og avstand til publikum; spesialisering av arbeidet med ViNR kan gi en større grad av profesjonalitet i politiarbeidet, men har sin omkostning i økt avstand til voldsutsatte. Artikkelen vil også ta opp modeller for hvordan spesialisten og generalisten kan samarbeide.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.subjectfamilievolden_US
dc.subjectvolden_US
dc.subjectnære relasjoneren_US
dc.subjectpolitireformen_US
dc.subjectspesialiseringen_US
dc.subjectgeneralisteren_US
dc.subjectfagmiljøeren_US
dc.titleFamilievolden i politireformenen_US
dc.title.alternativeDomestic violence in police reformen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber286-305en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalNordic Journal of Studies in Policingen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2703-7045-2020-03-07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record