Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Hild
dc.date.accessioned2021-01-07T14:15:56Z
dc.date.available2021-01-07T14:15:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2703-7045
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722068
dc.description.abstractOpportunitetsprinsippet åpner for at politiet selv kan bestemme om, og i så fall på hvilken måte, en tjenestehandling utføres når de rettslige forutsetninger for handlingen er oppfylt (Auglend & Mæland, 2016, s. 657). Politiet jobber i hovedsak innenfor to system: det polisiære, som hovedsakelig reguleres av politiloven og omhandler inngrep for å opprettholde ro og orden, ivareta sikkerhet og avverge og stanse lovbrudd; og det straffeprosessuelle, som i hovedsak reguleres av straffeprosessloven og omhandler forfølgelse av antatt straffbare forhold. Opportunitetsprinsippet gjelder for begge disse systemene. Her redegjøres det for prinsippets betydning for politibetjenters anledning til å velge om det gripes inn i en situasjon, og i så fall på hvilken måte, herunder om antatt straffbare forhold forfølges. Beslutninger etter politiloven skjer i all hovedsak uten at det er rettslige krav til kontroll, i motsetning til beslutninger innenfor det straffeprosessuelle spor. Mangelen på kontroll ved polisiære inngrep kan representere en rettssikkerhetsmessig utfordring, da opportunitetsprinsippet på det polisiære området kan oppfattes som å åpne for større skjønnsfrihet enn det er rettslig grunnlag for.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.subjectopportunitetsprinsippeten_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectskjønnen_US
dc.subjectordenstjenesteen_US
dc.subjectrettssikkerheten_US
dc.subjectordensjussen_US
dc.titleOpportunitetsprinsippet i politirettenen_US
dc.title.alternativeThe principle of discretion in policingen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber218-41en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalNordic Journal of Studies in Policingen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2703-7045-2020-03-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record