Show simple item record

dc.contributor.authorMyhrer, Tor-Geir
dc.date.accessioned2008-11-20T10:27:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn82-7808-055-0
dc.identifier.issn0807-1721
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/175042
dc.description.abstractEtter skarpe oppdrag hvor politiet har løsnet skudd, mottar politiet ofte henvendelser med anmodning om å få tilgang på navnene til hvilke tjenestemenn som har deltatt i aksjonen. For politiet er det viktig å kunne skjerme tjenestemennenes identitet i situasjoner hvor de har utført oppdrag på vegne av politidistriktet, og hvor saken ligger slik an at offentliggjøring av navn kan ha negative konsekvenser for tjenestemann og hans/hennes familie, samt for polititjenesten som sådan. Oslo politidistrikt opplevde at gjeldende lovregulering gjorde slik skjerming vanskelig og ønsket å ta initiativ til lovendringer. For dette formål ba de om en utredning av: Hvilke rettsregler er det i dag som gjør det vanskelig å skjerme tjenestemennenes identitet? Kan reglene endres slik at de gir adgang til å skjerme tjenestemennenes identitet uten at dette kommer i konflikt med grunnleggende internasjonale (EMK) eller nasjonale prinsipper? Hvordan kan et regelverk som er egnet til å skjerme tjenestemennenes identitet utformes? Gjennom en fremstilling og drøfting av reglene om blant annet offentlighet, dokumentinnsyn, taushetsplikt, protokolleringsplikt, vitneplikt, samt kravet i Den europeiske menneskerettskonvensjons art. 6 (1) om "access to court", forsøker utredningen å gi svar på politidistriktets spørsmål.en
dc.format.extent744750 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherPolitihøgskolenen
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskningen
dc.relation.ispartofseries2007:5en
dc.subjectpolitien
dc.subjectskarpe oppdragen
dc.subjectrettsregleren
dc.subjectidentiteten
dc.subjectpolititjenestemennen
dc.subjecttaushetsplikten
dc.subjectvåpenen
dc.titleSkjermet identitet : utredning og forslag til regler om skjerming av identiteten til polititjenestemenn som har deltatt i skarpe aksjoner mv.en
dc.typeReporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record