• "Å være mentalt forberedt" : en studie av erfaringer 

   Andersen, Rune (Phs-skriftserie;, Research report, 2009)
   Rapporten handler om kunnskap i handlinger knyttet til væpnede oppdrag. Den handler også om hvilken kunnskap som ligger til grunn for handlingene i møte med gjerningsmannen. Forfatter har ikke hatt til hensikt å gi noen ...
  • En evaluering av kollegastøtteordningen i politi- og lensmannsetaten 

   Strype, Jon; Barland, Bjørn (Research report, 2007)
   Polititjenestemenn vil komme i situasjoner som kan gi stressbelastninger, følelsesmessige traumer og andre opplevelser med varige helsemessige konsekvenser. Kollegastøtteordningen (KSO), som ble formelt innført i 1992, er ...