Show simple item record

dc.contributor.authorSporaland, Bengt
dc.date.accessioned2011-03-25T11:03:12Z
dc.date.available2011-03-25T11:03:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174769
dc.descriptionMasteroppgave i politivitenskapen_US
dc.description.abstractOppgaven er en studie av ledergruppen til Rogaland politidistrikt der forfatteren har sett på ledergruppen i politidistriktet som en kunnskapsbasert virksomhet, og stilt seg selv spørsmålet om ledergruppen jobber etter mottoet til politimesteren: ”En for alle, alle for en?”. I kapittel 1 presenteres forhold som er spesielt utfordrende i politi- og lensmannsetaten i forhold til andre offentlige etater, og som har innvirkning på kompetanse- og endringsutviklingen, samt at det trekkes opp en tidslinje som viser utviklingen i politi- og lensmannsetaten siste 100 år. Kapittel 2 er teoridelen som også inneholder begrepsavklaringer. Teoridelen delt opp i to hovedområder. Først behandles organisasjonskulturen, deretter kompetanseoverføringen knyttet opp mot både individuell og organisasjonsmessig læring. I kapittel 3 presenteres den vitenskapelige metoden som er brukt under arbeidet. Her beskrives utfordringer knyttet til det å være forsker, og samtidig foreta studier av egen ledergruppe. Avslutningsvis vurderes validiteten og reliabiliteten i de ulike fasene i studiet. Kapittel 4 dreier seg i sin helhet om bearbeiding av intervjuematerialet, mens drøftingen følger i kapittel 5 der teori og empiri kobles sammen. Avslutningsvis, i kapittel 6, fremkommer konklusjonen: ledergruppen synes ikke pr i dag fullt ut å jobbe kunnskapsbasert, og de jobber heller ikke helt etter mottoet ”en for alle, alle for en”. Samtidig så virker det som det er stort potensial for å kunne nå dette målet i fremtiden. Det synes som om virkelighetsoppfatningen rundt utfordringer knyttet til samhandling, åpenhet og strategisk tilnærming, og utfordringer ledergruppen har med å gjøre hverandre gode, er meget samstemte. Når virkelighetsoppfatningen på disse områdene er lik, og det i tillegg er en vilje til nytenkning, vil det til syvende og sist være gjennomføringsevnen som blir avgjørende for om ledergruppen klarer å bli en kunnskapsbasert virksomhet som jobber sammen etter prinsippet ”en for alle, alle for en”.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectpolitivitenskapen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectorganisasjonsutviklingen_US
dc.subjectorganisasjonskulturen_US
dc.subjectendringen_US
dc.subjectkompetanseutviklingen_US
dc.subjectkompetanseoverføringen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectintervjuen_US
dc.subjectkunnskapsbasert politiarbeiden_US
dc.subjectsubkultureren_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.title"En for alle, alle for en?" : en studie av ledergruppen i Rogaland politidistrikt som en kunnskapsbasert virksomhet!en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record