Show simple item record

dc.contributor.authorHellesø-Knutsen, Kristin
dc.date.accessioned2011-10-19T12:42:10Z
dc.date.available2011-10-19T12:42:10Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174750
dc.descriptionHovedoppgave i psykologi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2003en_US
dc.description.abstractStudien tar for seg forholdet mellom belastninger og stress ved Operasjonssentralen, Oslo politidistrikt. Det ble gjennomført en kvalitativ pilotundersøkelse før selve hovedprosjektet. I den kvantitative hovedundersøkelsen ble det så benyttet spørreskjema utarbeidet i forbindelse med denne undersøkelsen som måler tilstedeværelse av belastninger. Tilstedeværelse av belastninger ble målt for å kartlegge forhold i arbeidsmiljøet og hvilke potensielle belastninger de ansatte utsettes for. I tillegg ble det målt hvor mye stress de ansatte opplever knyttet til gitte forhold, samt det samlede stressnivået. Variasjonene i opplevd stress ble så belyst ved hjelp av variablene krav, kontroll, sosial støtte og mestringsstrategi. Det ble foretatt analyser for å finne hvilke sammenhenger det er mellom belastninger i miljøet og stressopplevelse for de ansatte, men også andre sammenhenger. Analyser ble også foretatt for å teste ut de ulike modellenes forklaringskraft på stressopplevelse. Resultatene viser at de ansatte eksponeres for en rekke belastninger i arbeidsmiljøet. Forhold knyttet til arbeidsoppgavene har imidlertid ingen sammenheng med stressopplevelse. Dette kan forklares ved at de ansatte føler at de har kontroll over arbeidsforholdene. Kontroll kan da fungere som en moderator mellom belastningene og stressutkomme. Mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen, har imidlertid en signifikant sammenheng med stressopplevelse hos de ansatte. Resultatene viser at disse belastningsforholdene ikke er spesielt fremtredende, men samtidig understrekes betydningen av at et godt forhold mellom kolleger, ledere og underordnede kan være av stor betydning for stressutkomme på denne arbeidsplassen. Hvilke mestringsstrategier de ansatte benytter seg av, har også effekt på variasjonene i opplevd stress. Spesielt depressivt reaksjonsmønster har en signifikant positiv sammenheng med stressopplevelse. Denne strategien benyttes imidlertid svært lite i utvalget. Aktiv problemløsning er den mestringsstrategien som benyttes mest i utvalget, og resultatene viser at det er den mest konstruktive mestringsstrategien i forhold til å redusere stressnivået.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universiteten_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectpolitipsykologien_US
dc.subjectstessen_US
dc.subjectarbeidsmiljøen_US
dc.subjectoperasjonssentraleren_US
dc.subjectOsloen_US
dc.subjectpolitivitenskap
dc.subjecthovedoppgaver
dc.titleBelastninger og opplevd stress ved Operasjonssentralen, Oslo politidistrikten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record