• Belastninger og opplevd stress ved Operasjonssentralen, Oslo politidistrikt 

      Hellesø-Knutsen, Kristin (Master thesis; Peer reviewed, 2003)
      Studien tar for seg forholdet mellom belastninger og stress ved Operasjonssentralen, Oslo politidistrikt. Det ble gjennomført en kvalitativ pilotundersøkelse før selve hovedprosjektet. I den kvantitative hovedundersøkelsen ...