Show simple item record

dc.contributor.authorHolmboe, Morten
dc.date.accessioned2011-11-23T11:28:33Z
dc.date.available2011-11-23T11:28:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1502-685x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174652
dc.description.abstractStraffeloven av 2005 ble endelig vedtatt i 2009, men det er fortsatt uvisst når loven vil tre i kraft og erstatte straffeloven av 1902. Det har vist seg at det tar lengre tid enn ventet å oppgradere politiets datasystemer, som er nødvendig for at den nye straffeloven kan tre i kraft. Den nye loven innebærer en skjerpelse av straffansvaret på noen områder, men innskrenker det på andre. Emnet for denne artikkelen er hvilken betydning det bør ha at lovgiveren allerede har vedtatt en lovendring som fjerner eller letter straffansvaret, men loven ikke er trådt i kraft ved pådømmelsen – konkret straffeloven av 1902 § 237 om uaktsom legemsbeskadigelse. Som bakgrunn døfter forfatteren kort spørsmålet om rettens legitimitet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherGyldendal Akademiskno_NO
dc.subjectstraffelovenno_NO
dc.subjectstraffeutmålingno_NO
dc.subjectstraffeansvarno_NO
dc.subjectloverno_NO
dc.subjectlovgivningno_NO
dc.subjectHøyesterettsavgjørelserno_NO
dc.subjectlegitimitetno_NO
dc.titleStraffutmåling for brudd på et opphevet, men gjeldende straffebud : noen tanker om Høyesteretts dom i Rt. 2011 s. 83 Ano_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewed
dc.source.pagenumber285-293no_NO
dc.source.journalTidsskrift for strafferettno_NO
dc.source.issue3no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record