Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Johanne Yttri
dc.contributor.authorLomell, Heidi Mork
dc.date.accessioned2011-02-21T13:25:17Z
dc.date.available2011-02-21T13:25:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationDahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2009). Tallenes tale: bruk av statistikk i den kriminalpolitiske offentligheten. Sosiologi i dag, 39(3), 69-93.en_US
dc.identifier.issn0332-6330
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174588
dc.description.abstractTemaet for artikkelen er tallenes overbevisningskraft. Artikkelen ser nærmere på hvilke roller statistikk og kvantitativ samfunnsforskning spiller i den kriminalpolitiske offentligheten. Det er gjennomført en analyse av medieoppslag og offentlige dokumenter i tilknytning til to kriminalpolitiske tiltak, videoovervåkning og DNA-reformen. Begge tiltak oppfattes som effektive virkemidler i kriminalitetsbekjempelsen og har jevnt over stor oppslutning. Samtidig kan det reises innvendinger mot tiltakene ut fra personvern- og rettssikkerhetshensyn. For begge tiltakene viser analysen at overbevisende men feilaktige tall som viser svært positive effekter av tiltakene, har hatt betydning på et tidlig stadium. Når disse tallene senere har blitt utfordret eller erstattet av mer nyanserte og korrekte tall, har dette i liten grad hatt effekt på tiltakenes legitimitet. I stedet viser analysen at det opprinnelige fokus; kriminalitetsreduksjon og/eller oppklaringsprosenter, erstattes av andre suksesskriterier, som også lar seg tallfeste. Formålet med artikkelen er å bidra til forskningen om statistikk som kunnskapsdisiplin med en analyse av hvordan tall anvendes i den kriminalpolitiske offentligheten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.subjectstatistkken_US
dc.subjectkriminalpolitikken_US
dc.subjectvideoovervåkingen_US
dc.subjectDNAen_US
dc.subjectkritisk kriminologien_US
dc.subjectkvantitativ forskningen_US
dc.subjectpersonvernen_US
dc.titleTallenes tale: bruk av statistikk i den kriminalpolitiske offentlighetenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.source.pagenumber69-93en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel