• Har vi behov for straffebud om datakriminalitet? 

      Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere ...