• Opportunitetsprinsippet i politiretten 

   Rønning, Hild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Opportunitetsprinsippet åpner for at politiet selv kan bestemme om, og i så fall på hvilken måte, en tjenestehandling utføres når de rettslige forutsetninger for handlingen er oppfylt (Auglend & Mæland, 2016, s. 657). ...
  • Sunn fornuft og bedre vitende : om betydningen av politiets bruk av regelverket i møtet med publikum 

   Lagestad, Pål; Rønning, Hild (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hvordan politi i ordenstjeneste oppfører seg, utøver sin autoritet og rettferdiggjør sine handlinger kan være avgjørende for hvordan publikum oppfatter politiet, samt hvilken tillit publikum får til politiet. I denne ...