• Noen betraktninger om rettsprinsippers betydning i norsk rett 

      Fredriksen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      I omtale av retten, og ved anvendelse av dens innhold, forekommer begrepene ‹prinsipp› og ‹rettsprinsipp› ganske hyppig. Om det er den ene eller den andre betegnelsen som brukes, gir normalt ikke uttrykk for noen forskjell ...