• Politikontroll og overvåking i endring 

   Gundhus, Helene Oppen (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Uavhengig av flyangrepet 11. september 2001 og terrorbekjempelsen i kjølvannet av det, har politiets arbeidsmetoder endret seg på 90-tallet. Arbeidsmetodene kan deles i to bolker: (1) politiets lovmessige adgang til å ta ...
  • Spaningsblikket: En utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene 

   Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen utforsker jeg politispaneres profesjonsblikk. Ved å gjøre dette utvikler og lanserer jeg begrepet spaningsblikket. I artikkelen drøftes hva spaningsblikket er, hvordan det formes og utvikles. Spaningsblikket ...