• Hvilke moralske utfordringer opplever norske politistudenter i praksisåret? 

      Paulsen, Jens Erik; Enoksen, Lisa Maria (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne studien undersøkes hvilke moralske utfordringer norske politistudenter oftest møter i «praksisåret». Utfordringene identifiseres gjennom en analyse av 208 hjemmeeksamener i yrkesetikk fra avgangsstudentene ved ...