• Alltid våpen i tjenesten?: Politiets holdning til bevæpning 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2019: 2, Research report, 2019)
   Den foreliggende undersøkelsen har som mål å besvare flere forskningsspørsmål. For det første: Hva er dagens situasjon mht. hvordan tilhengere og motstandere av permanent generell bevæpning («permanent bevæpning») fordeler ...
  • [Anmeldelse av "Just Authority? : Trust in England and Wales"] 

   Thomassen, Gunnar; Strype, Jon (Others, 2014)
   Anmeldelse og kommentarer til "Just Authority? Trust in England and Wales", skrevet av Jonathan Jackson, Ben Bradford, Betsy Stanko og Katrin Hohl.
  • Are they all the same? : norwegian police officers' personality characteristics and tactics of conflict resolution 

   Abrahamsen, Solveig; Strype, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   The issue of whether police officers possess certain personality characteristics that make them unique has been the subject of an extensive line of research. Several researchers have found evidence of a 'police personality', ...
  • Bak den norske overvåkingsdebatten 

   Flinterud, Guro; Strype, Jon; Lomell, Heidi Mork (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hvordan resonnerer deltakerne i overvåkingsdebatten over sitt ståsted, og er debatten så polarisert som den fremstår i avisspaltene? Vi har intervjuet personer som jobber med overvåking eller deltar i det offentlige ...
  • En evaluering av kollegastøtteordningen i politi- og lensmannsetaten 

   Strype, Jon; Barland, Bjørn (Research report, 2007)
   Polititjenestemenn vil komme i situasjoner som kan gi stressbelastninger, følelsesmessige traumer og andre opplevelser med varige helsemessige konsekvenser. Kollegastøtteordningen (KSO), som ble formelt innført i 1992, er ...
  • Med eller uten våpen?: Innbyggernes holdninger til rutinemessig bevæpning av politiet 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2020: 3, Research report, 2020)
   Tema for denne delrapporten (den andre av to) er den norske befolkningens holdninger til en eventuell rutinemessig bevæpning av norsk politi. Med ‘rutinemessige bevæpning’ menes en tilstand der politiet alltid bærer ...
  • Med våpen på hofta: En kvalitativ studie av politibetjenters håndtering av publikum under den midlertidige bevæpningen 

   Lade, Hans Petter (Master thesis, 2016)
   Masteroppgaven er en kvalitativ studie basert på fenomenologisk-hermeneutisk metode. Temaet for oppgaven er hvordan bevæpnet politi håndterer publikum på ordinære ordensoppdrag hvor våpen ikke er en del av politiets ...
  • Modell for forebygging av kriminalitet? : evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

   Gundhus, Helene I.; Egge, Marit; Strype, Jon; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning, Research report, 2008)
   Det er snart 20 år siden ideen om Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) ble lansert i Norge av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). SLT-modellen ble i hovedsak utviklet på 1990-tallet, og har tre ...
  • Norwegian police students' attitudes towards armament 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Whether the police should routinely carry firearms is an ongoing debate in Norway. Although the police can carry weapons under special circumstances, the normal situation for the police in Norway is to store firearms in ...
  • Perceptions of interprofessional collaboration 

   Strype, Jon; Gundhus, Helene O.I.; Egge, Marit; Ødegård, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Interprofessional collaboration has been described both as an opportunity to meet the demands of a complex society, but also as a potential threat to professional autonomy. Interprofessional relationships are central in ...
  • Tillit til politiet etter 22. juli 

   Egge, Marit; Strype, Jon; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning, Research report, 2013)
   Tillitsmålinger har vist at tilliten til norsk politi er høy sammenliknet med de fleste andre land, og viser også stabilitet over tid. Imidlertid er enkelte hendelser så gjennomgripende og angår så mange mennesker at det ...
  • Trygghet i det offentlige rom : i åtte norske kommuner og bydeler 

   Aas, Geir; Runhovde, Siv R.; Strype, Jon; Bjørgo, Tore (PHS Forskning, Research report, 2010)
   I hvilken grad er folk trygge i lokalsamfunnet sitt, og hva er det som fører til utrygghet? Rapporten behandler disse, og flere andre sider av temaet trygghet i lokalsamfunnet. Forfatterne har et særlig fokus på trygghet ...