• Becoming a professional digital competent teacher 

   Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The aim of this Norwegian study is to focus on challenges and possibilities concerning professional digital competence (PDC) for teacher education encountering students in transition between the position as private and ...
  • Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: «Fix the system and achieve unique institutional goals» 

   Bjørkelo, Brita; Finstad, Liv (PHS Forskning;2018: 6, Research report, 2018)
   Since 2015, the Norwegian Police University College (NPUC) has received funding from the Research Council of Norway and the Balance programme (Work Programme 2013-2017, RCN, 2013) to work on gender balance in research ...
  • Diversity in education and organization: From political aims to practice in the Norwegian Police Service 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege H.; Leirvik, Mariann S.; Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Police agencies implement a variety of strategies for recruiting, promoting and retaining police officers with diverse backgrounds. Changes have however been difficult to attain. We expand research on representative ...
  • Emosjonenes rolle i profesjonelt lærerarbeid: En av veiene til bevisstgjøring i lærerutdanningen 

   Bjørkelo, Brita; Sunde, Eva; Fjeld, Guro; Lønningen, Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I alle yrker som har med mennesker å gjøre spiller emosjoner en viktig rolle. Til tross for at den emosjonelle siden av ulike yrker kan ha hatt fokus i forskning, har temaet tilsynelatende vært betraktet som lite sentralt ...
  • Forbedring av lederutdanningene og lederutvikling ved Politihøgskolen: Rapport med innspill til strategi for lederutdanningene 2016-2020 

   Lindholt, Jorunn; Holm, Tor Tanke; Thokle, Siw; Rosø, Eirik; Vanebo, Jan Ole; Bjørkelo, Brita (Others, 2016)
   Formålet med dette prosjektarbeidet var en gjennomgang av Politihøgskolens lederutdanninger i forhold til behovet for å endre utdanningene så de bedre kan bidra til å styrke ledelsen av og i politiet. Videre ønsket man å ...
  • Førstegangsledelse og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Glomseth, Rune; Aaserud, Terje; Holm, Ragnhild (Journal article, 2012)
   Politihøgskolen utdanner stadig nye lederkandidater der målsettingen er «å gi potensielle søkere til framtidige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten en grunnleggende innføring i ledelsesfaget og bidra til bedre ...
  • Innenfor eller utenfor?: En studie av varslingens ettervirkninger blant personer med varslererfaring i og utenfor arbeidslivet 

   Bjørkelo, Brita; Matthiesen, Stig Berge; Nielsen, Morten Birkeland (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Varsling er når en ansatt sier ifra om kritikkverdige handlinger på arbeidsplassen til noen som er i stand til å gjøre noe med det. Studier gjennomført i rene varslerutvalg finner at andelen av ansatte som opplever negative ...
  • «Kan det være godt politiarbeid?»: En undersøkelse av erfaringslæring av gråsonesaker 

   Hoel, Linda; Bjørkelo, Brita (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This in-depth study investigates and discusses how police leaders lead and handle learning from experience. This is done by going into actual cases where police employees are suspected of committing criminal offences on ...
  • Ledelse av mangfold i politiet 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik (Journal article, 2013)
   Siden mangfoldsåret 2008 har politiet arbeidet med «Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmannsetaten» (Politidirektoratet, 2008). Som den første sentrale strategiske plan i politiet som dekker hele mangfoldsbegrepet ...
  • Lederkompetanse 2013-14/2014-15: Delrapport 1: En litteraturgjennomgang 

   Bjørkelo, Brita (Report, 2013)
   Dette er delrapport 1 fra forsknings- og utviklingsprosjektet (FOU) «Lederkompetanse» som er drevet av Brita Bjørkelo, Rune Glomseth og Terje Aaserud (2013-2015). Det som fremkommer i denne delrapporten er ulike funn som ...
  • Om ordbruk om og i offentlig ledelse i møte med digital læring 

   Bjørkelo, Brita; Dahl, Olav (Journal article, 2016)
  • On the appropriateness of research design: Intended and actual whistleblowing 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   The act of trying to stop wrongdoing goes way back in time (cf. Park et al. 2005; Vinten 1994). However, whistleblowing research is commonly depicted as related to civil and worker initiatives in the United States in the ...
  • Opplevd lederstøtte for kvinner i lederutdanning i politiet 

   Holm, Ragnhild; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2013)
   I perioden 2004 til 2010 deltok 152 kvinner fordelt på elleve kull på studiet «Ledelse- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1)» ved Politihøgskolen. I denne artikkelen benyttes en modell for læringseffekt som bakgrunn for ...
  • Police leadership development: Intentions and critical success-factors 

   Vanebo, Jan Ole; Bjørkelo, Brita; Aaserud, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The Norwegian Police Service (NPS) have been heavily criticized after the 22 July 2011 terror attacks at Utøya and in Oslo. One of the evaluation reports stated three shortcomings in the NPS: culture, attitudes ...
  • Preventing and dealing with retaliation against whistleblowers 

   Bjørkelo, Brita; Matthiesen, Stig Berge (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   In this chapter we shown how whistleblowing has the potential to alert and stop detrimental activities that often harm a third party. We first outlined the background for our research before we explained the term retaliation ...
  • Ruled by numbers : om politiets handlingsrom 

   Bjørkelo, Brita; Hansen, Morten Løw (Journal article, 2013)
   Å være styrt av statistikk kan både påvirke måten man utfører sitt arbeide og hvordan man kommuniserer med publikum på. Hvordan er det med målstyring og statistikk i norsk politi og andre nasjoner vi kan sammenligne oss med?
  • Seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, og ja - i politiet 

   Bjørkelo, Brita (Chronicle, 2020)
   Seksuell trakassering er "uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom". Dette forgår i politiet og resten av arbeidslivet.
  • Sosiale medier og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie (Chronicle, 2012)
   I artikkelen diskuteres hvilket ansvar Politihøgskolen kan ha i forhold til bruk av sosiale medier, og man spør om skolen som "politiutdannere" bør sørge for at studentene utvikler et etisk refleksjonsnivå. I artikkelen ...
  • Sosiale medium og Facebook: Eit etisk dilemma for læraren 

   Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid (Journal article, 2012)
   Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det ...
  • The stigma of reporting wrongdoing at work : when doing right is perceived as wrong 

   Bjørkelo, Brita; Macko, Maciej (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The act of reporting unethical, illegal and illegitimate practices at work, whistleblowing, can be associated with a stigma for the individual in question (Banja, 1985). This article presents the stigmatizing position of ...