Now showing items 21-37 of 37

  • Police leadership development: Intentions and critical success-factors 

   Vanebo, Jan Ole; Bjørkelo, Brita; Aaserud, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The Norwegian Police Service (NPS) have been heavily criticized after the 22 July 2011 terror attacks at Utøya and in Oslo. One of the evaluation reports stated three shortcomings in the NPS: culture, attitudes ...
  • Preventing and dealing with retaliation against whistleblowers 

   Bjørkelo, Brita; Matthiesen, Stig Berge (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   In this chapter we shown how whistleblowing has the potential to alert and stop detrimental activities that often harm a third party. We first outlined the background for our research before we explained the term retaliation ...
  • The Role of verbal peer feedback in the police: A Scoping review 

   Dahl, Olav; Damen, Marie-Louise; Bjørkelo, Brita; Meling, Camilla Pellegrini; Jensen, Magnus Rom (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Police officers, like other professionals, need to develop their competence and skills in correspondence with society. Peer feedback has been proven to significantly affect learning in the educational setting, and colleagues ...
  • Ruled by numbers : om politiets handlingsrom 

   Bjørkelo, Brita; Hansen, Morten Løw (Journal article, 2013)
   Å være styrt av statistikk kan både påvirke måten man utfører sitt arbeide og hvordan man kommuniserer med publikum på. Hvordan er det med målstyring og statistikk i norsk politi og andre nasjoner vi kan sammenligne oss med?
  • A Scoping review of stress measurements and psychometry in police research 

   Rabbing, Lillis; Bjørkelo, Brita; Fostervold, Knut Inge; Strømme, Hilde; Lau, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Despite a growing body of research, there is no systematic body of evidence that establishes the rigour of existing measures of stress among police. The aim of this scoping review was to investigate (1) the diversity of ...
  • Seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, og ja - i politiet 

   Bjørkelo, Brita (Chronicle, 2020)
   Seksuell trakassering er "uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom". Dette forgår i politiet og resten av arbeidslivet.
  • Sosiale medier og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie (Chronicle, 2012)
   I artikkelen diskuteres hvilket ansvar Politihøgskolen kan ha i forhold til bruk av sosiale medier, og man spør om skolen som "politiutdannere" bør sørge for at studentene utvikler et etisk refleksjonsnivå. I artikkelen ...
  • Sosiale medium og Facebook: Eit etisk dilemma for læraren 

   Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid (Journal article, 2012)
   Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det ...
  • The stigma of reporting wrongdoing at work : when doing right is perceived as wrong 

   Bjørkelo, Brita; Macko, Maciej (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The act of reporting unethical, illegal and illegitimate practices at work, whistleblowing, can be associated with a stigma for the individual in question (Banja, 1985). This article presents the stigmatizing position of ...
  • Transparens og tilsløring i politiets kunnskapssystemer 

   Lundgaard, Jenny Maria; Flinterud, Guro; Bjørkelo, Brita; Dahl, Johanne Yttri (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Det norske politiet vektlegger i økende grad det som kalles kunnskapsbasert politiarbeid, der kunnskap skal være retningsgivende for praksis. Det har i mindre grad vært fokusert på denne kunnskapens tilblivelse. Artikkelen ...
  • Unpacking preventive policing: Towards a holistic framework 

   Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie; Fyfe, Nicholas R. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Assuming that society is better off if the harm caused by crime – including the costs entailed by the investigation, prosecution and punishment – can be avoided, the proactive approach of preventive policing (PP) is generally ...
  • Upper and lower musculoskeletal back pain, stress, physical activity, and organisational work support: An exploratory study of police investigative interviewers 

   Rabbing, Lillis; Bjørkelo, Brita; Langvik, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Police investigative interviewers in special victims’ units have particularly stressing work conditions. Being few in numbers, with highly specialised competence, the health and well-being of this workgroup are key. This ...
  • Varsling : utfordring i skjæringspunktet mellom juss og psykologi 

   Taraldset, Birthe; Bjørkelo, Brita (Chapter, 2011)
   De årene som har gått siden arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling trådte i kraft, har etter vår mening synliggjort særlig tre overordnede utfordringer som det må tas hensyn til ved vurderingen av hvorvidt gjeldende ...
  • Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy 

   Bjørkelo, Brita; Madsen, Ole Jacob (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The reigning global market ideology, frequently referred to as neoliberalism, inherently strives for fewer economic regulations in order to create greater wealth for humanity. Whistleblowing, on ...
  • Workplace bullying after whistleblowing: Future research and implications 

   Bjørkelo, Brita (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Findings: Empirical research has documented the link between whistleblowing and workplace bullying and the devastating effects on health that may follow (e.g. depression and symptoms analogous to post traumatic stress). ...
  • Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen 

   Bjørkelo, Brita; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Reformer i offentlig forvaltning tar ofte utgangspunkt i å endre atferd via formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og rutiner (Røvik, 2007). Likevel viser forskning at formell struktur og faktisk atferd i organisasjonen ...
  • Øvelse gjør mester : noen forslag til hvordan vi kan sikre systematisk og varig læring etter øvelser i etaten 

   Bjørkelo, Brita; Rosø, Eirik; Jonassen, Ketil (Journal article, 2013)
   Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse. Til tross for omfattende rammer, for-, underveis- og etterarbeid, tyder den siste evalueringen på at det fortsatt er et stykke vei å gå før vi har omsatt tidligere erfaringer ...