• Det normalvitenskapelige politiblikket 

   Paulsen, Jen Erik; Frogner, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi politiblikket ut fra en epistemologisk vinkling. Blikket tenkes i utgangspunktet som en detektor som ser etter visse tegn (avvik) ved personer, handlinger og situasjoner i forhold til ...
  • Profesjonsstudentblikk: Om hvordan politistudentene ser på utdanningen 

   Winnæss, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen handler om hvordan politistudenter vurderer politiutdanningen, og spesielt hvordan de relaterer ulike fag til politiarbeid i praksis. På bakgrunn av intervjuer med førsteårsstudenter, undersøker jeg hvordan ...