• Capturing knowledge of police investigations : towards a research agenda 

   Dean, Geoff; Fahsing, Ivar Andre; Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The purpose of this paper is to articulate a set of interlinked research propositions about knowledge management systems in relation to police investigations and in particular the possibilities of capturing the investigative ...
  • Characteristics of effective SIOs : a content analysis for management in police investigations 

   Fahsing, Ivar Andre; Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The Senior Investigating Officer (SIO) is in charge of a criminal investigation in law enforcement. As the leader of a crime solving project, it has been argued that the SIO need investigative ability, crime knowledge as ...
  • Endringer, reformer og adaptivt lederskap 

   Glomseth, Rune (Journal article, 2018)
   Endringer er nærmest blitt det stabile. Både privat og offentlig sektor preges av reformer og fusjoner. De er virkemidler med sikte på effektivisering, utvikling og forbedring. Endringer og reformer kan også forstås som ...
  • Fortellinger, småprat og kunnskapsdeling i politiet 

   Glomseth, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Politiet er en kunnskapsorganisasjon. Kunnskap er en viktig innsatsfaktor for å analysere kriminalitet, vurdere aktuelle tiltak og evaluere sammenhenger mellom oppgaver og tiltak samt resultater og effekter av tiltak ...
  • Førstegangsledelse og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Glomseth, Rune; Aaserud, Terje; Holm, Ragnhild (Journal article, 2012)
   Politihøgskolen utdanner stadig nye lederkandidater der målsettingen er «å gi potensielle søkere til framtidige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten en grunnleggende innføring i ledelsesfaget og bidra til bedre ...
  • How police leaders learn to lead 

   Filstad, Cathrine; Karp, Tom; Glomseth, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article examines how Norwegian police leaders learn to lead and what constitutes police practices. Twenty-seven police leaders were shadowed during and interviewed about their daily practices of policing. We found ...
  • Hva er organisasjonskultur, og hvorfor bry seg med den? 

   Glomseth, Rune (Journal article, 2019)
   Organisasjonskultur er et viktig tema for praktisk organisasjonsforståelse og utøvelse av lederskap. Det er også et viktig tema innenfor forskning og utdanning i organisasjons- og ledelsesteori. Kultur har betydning for ...
  • Lederutdanning og ledelsesutvikling i politiet: Beskrivelse av tiltak i noen land, med hovedvekt på Sverige og Danmark, samt et norsk eksempel fra utdanningssektoren 

   Glomseth, Rune; Aaserud, Terje (Report, 2014)
   Rapporten er et ledd i et FoU-prosjekt der hovedmålet er å identifisere kompetansebehov for norske politiledere på ulike ledelsesnivåer og hvilke implikasjoner dette kan gi for lederutdanninger og ledelsesutviklingstiltak ...
  • Organisasjonskultur : en studie av organisasjonskulturen ved Beredskapstroppen, Oslo politidistrikt 

   Glomseth, Rune (Master thesis, 2002)
   Oppgaven omhandler organisasjonskulturen ved Beredskapstroppen knyttet til Oslo politidistrikt. Avdelingen er politiets spesielle innsatsressurs for å nøytralisere gjerningsmenn og for øvrig normalisere situasjonen ved ...
  • Organisasjonskulturen i politiets beredskapstropp 

   Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot sabotasje, terror, gisselsituasjoner, vanskelige væpnede oppdrag og organisert kriminalitet. Den er en del av ordensseksjonen ved Oslo politidistrikt. Denne operative ...
  • Police personnel cultures : a comparative study of counter terrorist and criminal investigation units 

   Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   There seems to be no such thing as one single police culture. Depending on organization, structure, and task, culture in the police varies. In this research, counter terrorist police and criminal investigation police in ...
  • Politiet : når endring møter kultur, en krevende lederutfordring 

   Glomseth, Rune; Aaserud, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   22. julikommisjonens rapport har skapt et kraftig eksternt og internt endringstrykk mot politiet. Rapporten anbefaler særlig å arbeide systematisk med utviklingen av grunnleggende holdninger og kultur i politiet opp mot ...
  • Toppledere og toppledelse i politi og påtalemyndighet 

   Glomseth, Rune (Report, 2020)
   Topplederne i politi og påtalemyndighet har viktige posisjoner og funksjoner både reelt og symbolsk internt og eksternt. De er sentrale både for drift, utvikling og gjennomføring av politireformen. De er en elitegruppe i ...