Show simple item record

dc.contributor.authorJansen, Kaja
dc.date.accessioned2023-10-23T12:45:08Z
dc.date.available2023-10-23T12:45:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098127
dc.descriptionErfaringsbasert master i etterforskningen_US
dc.description.abstractI løpet av et år mottar politiet mange meldinger om savnede personer. I flere av disse tilfellene vil politiet ha behov for å iverksette etterforskningsmessige og operative tiltak for å lokalisere vedkommende. Dette innebærer en tett samhandling mellom etterforskningslederen og innsatslederen, som sammen vil ha et stort ansvar for disse savnetsakene. Denne studien tar utgangspunkt i de overnevnte sakene og undersøker hvordan innsatsledere og etterforskningsledere opplever at samhandlingen dem imellom fungerer. Savnetsakene er benyttet som bakgrunn for samhandlingen. Oppgaven vil besvare problemstillingen «Hva fremmer og hemmer god samhandling mellom innsatsleder og politifaglig etterforskningsleder i savnetsaker?». Dette gjøres gjennom en kvalitativ undersøkelse med bruk av semistrukturerte intervjuer av tre innsatsledere og tre etterforskningsledere i Sør-Øst politidistrikt. Fire ulike tilnærminger er benyttet for å besvare problemstillingen: organisering, samhandling, kommunikasjon og etterforskning. Funnene viser at det største suksesskriteriet for god samhandling ligger i vurderingsmøtene. Disse funnene legger grunnlaget for å kunne skape en felles situasjonsforståelse for oppdraget og oppgavene, ved at alle aktører kan møtes. Der kan alle bidra med sin kompetanse og ekspertise, som igjen kan bidra til at en felles situasjonsforståelse etableres. Det andre funnet som virker til å ha stor påvirkning på samhandlingen mellom innsatsleder og etterforskningsleder, er organiseringen av Felles straffesaksinntak (FSI). Særlig er kapasiteten til etterforskningsleder ved FSI er et moment som hemmer god samhandling, ved at vedkommende ikke er tilstrekkelig tilgjengelig for innsatsleder. Denne utfordringen skapes tilsynelatende av for dårlig grunnbemanning og en organisering av FSI som bidrar til at ressursene og kapasiteten til etterforskningsleder raskt utfordres. Et resultat av dette er påvirkningen av den videre etterforskningen av savnetsaken. De ulike funnene drøftes og knyttes til ulike teorier og styrende retningslinjer for politiets arbeid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectmasteroppgaveen_US
dc.subjectetterforskningen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.subjectinnsatsledereen_US
dc.subjectetterforskningsledereen_US
dc.subjectorganiseringen_US
dc.subjectsamhandlingen_US
dc.subjectFSIen_US
dc.subjectsavnede personeren_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.titleSavnet: En studie om samhandling mellom etterforskningsleder og innsatsleder i savnetsakeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.subject.nsikommunikasjonen_US
dc.source.pagenumber82 s. + vedleggen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record