Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAnholt, Arngeir
dc.date.accessioned2023-06-25T09:52:38Z
dc.date.available2023-06-25T09:52:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073101
dc.descriptionErfaringsbasert master i etterforskningen_US
dc.description.abstractMed over 30 år som politimann og underviser i etterforskningsfaget ønsket jeg å undersøke hva vitenskapeliggjøring og teknologiutvikling hadde gjort med etterforskerne med denne problemstillingen; hvordan tenker og praktiserer generalisten etterforskning? Hensikten var å belyse status i kunnskapsbasert etterforskning ved å konkretisere det med disse forskningsspørsmålene: (1) I hvilken grad forholder etterforskere seg til kunnskap? Og (2) på hvilke måter utøver etterforskere kunnskapsbasert etterforskning? Metodevalget falt på kvalitative dybdeintervjuer med åtte generalistetterforskere fra geografisk driftsenhet i ett politidistrikt, som har fortalt i hvilken grad deres tenkning og utøvelse av etterforskning baserer seg på kunnskap, erfaring og rutine utfra et politikulturelt læringsperspektiv. I det empiriske materialet er det identifisert to hovedfunn: (1) Videreutdanning i etterforskning (VEF) hever kunnskapsnivået og setter preg på etterforskerens tenkning og utøvelse, men (2) potensialet i kunnskapsnivået oppnådd gjennom VEF utnyttes ikke systemisk på organisasjonsnivå til å heve etterforskningskvaliteten. Årsaken synes å være at ny kunnskap mangler tilstrekkelig politikulturell forankring, som tar tid før fester seg i hele organisasjonen og blir gjengs praksis (se fullstendig sammendrag i oppgaven).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectmasteroppgaveen_US
dc.subjectpolitiforskningen_US
dc.subjectetterforskningen_US
dc.subjectpolitikulturen_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectorganisasjonskulturen_US
dc.subjectkunnskapsbasert politiarbeiden_US
dc.subjectgeneralistenen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.titleSnarveiene gjør at hverdagen går rundt: En studie av generalistens etterforskningspraksis i et politikulturelt læringsperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber80 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel