Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndreassen, Lene
dc.contributor.authorKleppe, Sunniva Helen
dc.date.accessioned2023-03-29T15:16:49Z
dc.date.available2023-03-29T15:16:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3060988
dc.descriptionErfaringsbasert master i etterforskningen_US
dc.description.abstractHvert år er «drap og alvorlig voldslovbrudd som setter liv og helse» i fare en sakstype som er prioritert av Riksadvokaten innen etterforskning. Etterforskningen skal ivareta kravene til objektivitet og god kvalitet også i initialfasen. Ved at etterforskningsinnsatsen kommer riktig i gang med rett kompetanse til rett tid skal disse formålene oppfylles. Det blir politifaglig etterforskningsleder sin oppgave å sørge for at etterforskningen av en drapssak besettes med tilstrekkelig personell som innehar riktig kompetanse. Det er også den politifaglige etterforskningslederen som skal bidra til at etterforskningen holder den nødvendige kvalitet. Avhør fremheves som en av politiets mest brukte og viktigste metode. Selv om avhør bare er ett av mange etterforskningsskritt som skal utføres i en initialfase så stilles det mange krav til utførelsen. Det å ta seg tid til forberedelser og vite hva formålet med avhøret er anses som noe av det viktigste. Med relevante og poengterte spørsmål, og en hensiktsmessig tematisering, sikrer en effektive avhør. Det kan igjen redusere behovet for flere avhør. Riksadvokaten har uttalt at kvalitetssikring skal ha et nødvendig fokus, men fortsatt kan det synes som om systemet for denne operasjonaliseringen ikke er tilstrekkelig. Undersøkelser i denne oppgaven tyder på at det mangler kvalitetssikring av vitneavhørene som tas i initialfasen. Årsaken til dette oppgis å være stor arbeidsbelastning og mangel på tid. En av løsningene som foreslås er å delegere bort ansvaret for kvalitetssikring til kompetente prosjektledere og/eller etterforskere. Oppgaven peker også på at noe av problematikken kunne vært unngått dersom vitneavhørene ble utført av erfarne avhørere. Avhandlingen bygger på aktuell faglitteratur og studier om etterforskning, etterforskningsledelse, avhør og kvalitetsarbeid, samt styringsdokumenter som belyser både justisfeil og suksesskriterier i vellykket etterforskning. Det er gjennomført semistrukturerte intervjuer av åtte politifaglige etterforskningsledere med lang erfaring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectetterforskningen_US
dc.subjectavhøren_US
dc.subjectavhørsteknikken_US
dc.subjectavhørsmetoderen_US
dc.subjectvitneavhøren_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.subjectetterforskningskompetanseen_US
dc.subjectetterforskningsledereen_US
dc.subjectkvalitetssikringen_US
dc.subjectmasteroppgaveen_US
dc.subjectdrap
dc.subjectdrapssak
dc.title«Do it right the first time; you only get one chance»: En studie av på hvilken måte kvaliteten på vitneavhør i initialfasen av en drapssak kan heves sett fra politifaglig etterforskningsleders ståsteden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber113 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel