Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Kristina Kepinska
dc.date.accessioned2021-08-24T06:24:56Z
dc.date.available2021-08-24T06:24:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1890-2375
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770841
dc.descriptionDoktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.en_US
dc.description.abstractFormålet med politiavhør er å innhente pålitelig informasjon og at politiet skal etterleve kravet om objektivitet i dette arbeidet. Samtidig er et avhør et møte mellom to personer og i politiets avhørsopplæring vektlegges det derfor at etterforskere skal skape kontakt med og utvise empati overfor avhørte. Avhandlingens resultater peker på at etterforskere kan oppleve en rekke dilemmaer mellom å forene kravet til objektivitet med kravet til empati når de avhører fornærmede. Avhandlingen består av et bokkapitel og tre empiriske artikler. Datamaterialet for de tre artikler er hentet fra en pågående større studie – «Terrorangrepet. Opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde på Utøya» (Utøya-studien) – som gjennomføres av Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress. Datamaterialet for de tre empiriske artiklene i avhandlingen består av 20 lyd- og bildeopptak av politiavhør av 20 ungdommer som var på Utøya den 22. juli 2011. Samt kvalitative intervjuer med de 18 etterforskerne som gjennomførte de 20 avhørene. I tillegg har forskeren hatt tilgang til intervjuer av de avhørte ungdommene gjort i forbindelse med Utøya-studien, om deres opplevelse av å bli avhørt av politiet. `Objektive informasjonsinnhentere´ og `empatiske medmennesker´ I de tre empiriske artiklene har forskeren og hennes medforfattere analysert hvordan etterforskerne forstår deres rolle og hvordan de praktiserer de to begrepene. Flere etterforskere beskrev seg selv som objektive informasjonsinnhentere, og fortalte at deres primære oppgave var å innhente pålitelig informasjon. Samtidig ønsket de å være medmennesker og utvise empati. En måte å håndtere dilemmaene mellom de to forståelser er en faseinndelt støtte, hvor avhører kan være et `empatisk medmenneske´ i starten og på slutten av et avhør, og `objektiv informasjons-innhenter´,når avhørte forteller om selve hendelsen som etterforskes. Resultatene viser at etterforskernes praktisering av objektivitet kan begrense deres mulighet til å kommentere det den fornærmede forteller. Det kan gjøre at etterforskerne i noen tilfeller virker distanserte under avhør. Samtidig ønsker de å utvise empati for den fornærmede, og det er mange eksempler på at etterforskerne viser forståelse og interesse for den avhørte. Implikasjoner for praksisfeltet I avhandlingen argumenterer forskeren for at fornærmede som gruppe må få større plass i avhørsopplæringen. Det innebærer økt fokus på fornærmedes opplevelse av prosessrettferdighet, og det innebærer økt bevisstgjøring av hvordan sentrale begreper som 'objektivitet' og 'empati' kan operasjonaliseres i avhør. Publikasjonsliste: Artikkel 1: Jakobsen, K. K., Langballe, Å. & Schultz, J.-H. (2017)1. Trauma-exposed young victims: Possibilities and constraints for providing trauma support within the investigative interview. Psychology, Crime & Law, 23(5), 427–444. Artikkelen er ikke inkludert i avhandlingen i PIA på grunn av utgivers restriksjoner. Doi publisert versjonen: https://doi.org/10.1080/1068316X.2016.1269903 Artikkel 2: Jakobsen, K. K., Stridbeck, U. & Langballe, Å. (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i Norge. Tidsskrift for strafferett, 18(2), 74–101. Artikkelen er ikke inkludert i avhandlingen i PIA på grunn av utgivers restriksjoner. Forfatterversjon tilgjengelig: http://hdl.handle.net/10852/72022 Artikkel 3: Jakobsen, K. K. (2019). Empathy in investigative interviews of victims: How to understand it, how to measure it, and how to do it? Police practise and research. Artikkelen er ikke inkludert i avhandlingen i PIA på grunn av utgivers restriksjoner. Doi publisert versjonen: https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1668789 Bokkapitlet: Jakobsen, K.K. (2021). Falske anmeldelser – eller vanskelige sager? T. Søberg, T. Baumbach L. & K. Minke (Red.), Voldtægssagen – Retssystemet akilleshæl: Teori og praksis. Djøf Forlag. Kapitlet er ikke inkludert i avhandlingen i PIA på grunn av utgivers restriksjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Osloen_US
dc.subjectavhøren_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectpolitirollenen_US
dc.subjectavhørereen_US
dc.subjectempatien_US
dc.subjectobjektivitetskraven_US
dc.subjectavhørsopplæringenen_US
dc.subjectfornærmedeen_US
dc.subjectdoktorgradsavhandlingen_US
dc.subjectkvalitativ forskningen_US
dc.subjectpsykologien_US
dc.titleObjektivitet og empati i avhør av fornærmede: En kvalitativ undersøkelse av norske politiavhøren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber143 s. + vedleggen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record