Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThomassen, Gunnar
dc.contributor.authorSkjevrak, Pernille Erichsen
dc.contributor.authorStrype, Jon
dc.contributor.authorBarland, Bjørn
dc.contributor.authorMyhrer, Tor-Geir
dc.date.accessioned2021-04-06T10:22:28Z
dc.date.available2021-04-06T10:22:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7808-155-6 (elektronisk utgave)
dc.identifier.isbn978-82-7808-154-9 (trykt utgave)
dc.identifier.issn0807-1721
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736349
dc.descriptionSe også rapporten "Som før, men tryggere": Politiets vurdering av 14 måneders midlertidig bevæpning fra 2017 - http://hdl.handle.net/11250/2459314
dc.descriptionForfatterne diskuterer hovedfunn i "Bevæpningsprosjektet" : https://anchor.fm/gunnar-thomassen/episodes/Med-eller-uten-vpen-euftmq
dc.description.abstractTema for denne delrapporten (den andre av to) er den norske befolkningens holdninger til en eventuell rutinemessig bevæpning av norsk politi. Med ‘rutinemessige bevæpning’ menes en tilstand der politiet alltid bærer skytevåpen på seg i daglig uniformert tjeneste. Den første delrapporten omhandlet holdninger til rutinemessig bevæpning innad i politiet. Norsk politi er en av få politistyrker i verden som ikke bærer skytevåpen i daglig uniformert tjeneste. I stedet har norsk politi de siste 40 årene hatt en ordning med «framskutt lagring» av våpen i patruljebil. Ordningen med et rutinemessig ubevæpnet politi synes inntil for få år siden å ha hatt relativt bred oppslutning, men de senere år har spørsmålet om norsk politi bør bli rutinemessig bevæpnet blitt satt på dagsorden både i og utenfor politiet. Spørreundersøkelser blant ansatte i politiet viser at holdningene innad i politiet har endret seg radikalt det siste tiåret. Holdningene til bevæpning i den norske befolkningen er et tema som er lite utforsket. Det er imidlertid viktig at synspunkter og holdninger i befolkningen blir belyst grundig og med representative data for å få en informert debatt og, ikke minst, en forsvarlig og legitim beslutningsprosess. Det er også interessant og relevant, sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, å undersøke hvordan holdninger til bevæpning eventuelt varierer over tid og mellom forskjellige grupper. I likhet med første delrapport søker vi her å belyse: (1) i hvilken grad, om noen, holdninger til rutinemessig bevæpning har endret seg de senere år. (2) hvordan variasjonene i holdninger til rutinemessig bevæpning fordeler seg på individ- og gruppenivå (denne gang) i befolkningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskning;2020: 3
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectbevæpningen_US
dc.subjectspørreundersøkelseen_US
dc.subjectholdningeren_US
dc.subjectbefolkningenen_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectpermanent bevæpningen_US
dc.titleMed eller uten våpen?: Innbyggernes holdninger til rutinemessig bevæpning av politieten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber52en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel