Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThoresen, Dag Arne
dc.date.accessioned2021-02-22T08:41:53Z
dc.date.available2021-02-22T08:41:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729374
dc.description.abstractI offentlige sektor styres ressursene gjennom bruk av tradisjonelle prinsipper knyttet til økonomistyring som er forankret i «Bevilgningsreglementet» og «Reglement for økonomistyring i staten». Det er et lederansvar at politiet som virksomhet har tilstrekkelig tilgang på ressurser, slik at politiproduksjonen kan gjennomføres på en mest mulig effektiv måte. Statlig økonomistyring har gjennomgått store effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformer de senere årene. Problemstillingen i denne masteravhandlingen ønsker å finne svaret på om en alternativ økonomistyringsmodell kan bidra til å forenkle økonomistyring for ledere, beslutningstakere og administrativt personell. Gjennom en utviklet, alternativ økonomimodell, mener jeg å besvare dette spørsmålet. Modellen tar utgangspunkt i at det er mulig å økonomistyre et politidistrikt ved kun å sette søkelys på antall årsverk som kostnadsindikator. Modellen er utviklet med hensyn til politiets egenart som påstås å være helt spesiell sammenlignet med alle andre offentlige virksomheter. Modellen viser beregninger som gjør det mulig å beslutte hvor mange årsverk politidistriktet kan ha gjennom hele budsjettåret og predikere hva kostnaden kommer til å bli, slik at politidistrikt oppnår budsjettbalanse med større sikkerhet enn den tradisjonelle måten å økonomistyre på. Dette vil kunne bidra til at det benyttes mindre ressurser på administrasjon, fordi økonomistyringen blir mindre omfattende enn den tradisjonelle måten å økonomistyre på. Oppsummert bygger modellen på følgende prinsipp: Budsjett = Bemanning. Det er tre hovedfunn i besvarelsen: 1. Det er en entydig sammenheng mellom totale driftsutgifter og antall ansatte i et politidistrikt. 2. Gjennomsnittskostnaden per årsverk gir grunnlag for å beregne hvor mange årsverk tildelt budsjett gir fram i tid. 3. Det er større sannsynlighet for å holde seg innenfor økonomiske budsjettrammer ved kun å styre på antall årsverk i stedet for budsjett.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectpolitivitenskapen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectbevilgningsreglementen_US
dc.subjectpolitidistrikteneen_US
dc.subjectkvantitativ metodeen_US
dc.subjectcasestudieen_US
dc.subjectøkonomistyringen_US
dc.titleBudsjett = Bemanning: En studie av politidistriktenes særegne kostnadsmodellen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel