• Forskningsetisk veileder for Politihøgskolen 

      Bjørgo, Tore; Myhrer, Tor-Geir (Others, 2015)
      FORORD til 1. utgave 2008: En forskningsetisk veileder vil alltid være et levende dokument som fortløpende må ajourføres og endres i samsvar med utviklingen og erfaringene på forskningsfeltet. Denne første versjon av ...