Show simple item record

dc.contributor.authorMusum, Hilde Mari
dc.date.accessioned2019-03-20T05:27:52Z
dc.date.available2019-03-20T05:27:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590716
dc.description.abstractDenne masteroppgaven reiser spørsmål om hvordan strafferettspleiens sentrale rettssikkerhetsprinsipper, objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen håndteres under etterforskning av festrelaterte voldtektssaker. Forskningen i prosjektet retter seg mot hvordan etterforskerne og etterforskningslederne selv oppfatter hvordan de etterlever objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen under etterforskningen. For å utforske forskningsspørsmålet gjennomførte jeg intervju av tre etterforskningsledere og seks etterforskere i Trøndelag politidistrikt. Jeg hadde på forhånd definert tre faktorer som tidligere forskning og teori har identifisert som mulige påvirkningsfaktorer for hvordan objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen etterleves. Faktorene er; 1) om økt oppmerksomhet påvirker etterforskerne og etterforskningen, 2) om det eksisterer stereotypiske oppfatninger i politiet knyttet til festrelaterte voldtekter, 3) på hvilken måte politiets etterforskere søker å ivareta uskyldspresumsjonen under etterforskningen av denne sakstypen. Informantene ble bedt om å dele sine erfaringer og refleksjoner knyttet til disse faktorene og på hvilken måte de evt. påvirker etterforskningen. I tilknytning til intervjuet besvarte informantene en casestudie med to fiktive hendelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherPolitihøgskolennb_NO
dc.subjectpolitinb_NO
dc.subjectetterforskningnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectrettssikkerhetnb_NO
dc.subjectobjektivitetskravnb_NO
dc.subjectuskyldspresumsjonnb_NO
dc.subjectfestrelaterte voldtektssakernb_NO
dc.subjectetterforskningslederenb_NO
dc.subjectetterforskerenb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectintervjuernb_NO
dc.titleHvordan ivaretas objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen under etterforskning av festrelaterte voldtektsaker?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber79 s. + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record