Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSveaas, Dag Mørk
dc.date.accessioned2019-03-17T19:25:05Z
dc.date.available2019-03-17T19:25:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590355
dc.descriptionErfaringsbasert master i etterforskningnb_NO
dc.description.abstractIfølge statistisk sentralbyrå ble det i 2017 anmeldt over 300.000 forhold til politiet i Norge. Påtalefaglige og politifaglige etterforskningsledere er nøkkelpersoner i arbeidet med etterforskning. Faglitteratur og erfaring tilsier at kvalitet og objektivitet kan være personavhengig og mangle systematisk kvalitetssikrede arbeidsprosesser. Dette kan føre til feilvurderinger underveis i straffesaksarbeid og i verste fall justisfeil. Avhandlingens hensikt er å identifisere og belyse forhold som har betydning for operasjonalisering av begrepene kvalitet og objektivitet i etterforskning. Ønsket er at oppgaven kan gi kunnskap som har betydning for samhandling mellom påtalefaglig og politifaglige etterforskningsledelse, samt forståelse for hva som ligger til grunn for deres vurderinger og beslutninger i etterforskning. Avhandlingen bygger på aktuell faglitteratur og studier om etterforskning, beslutningstaking, ledelse og kvalitetsarbeid, samt styringsdokument som belyser både justisfeil og suksesskriterier i vellykket etterforskning. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant 18 politifaglige og påtalefaglige etterforskningsledere med lang erfaring som etterforskningsleder. Analyse er gjennomført med systematisk tekstkondensering, og resultatene blir presentert i form av tre hovedkategorier: primæroppgaver, reduksjon av feil og testing av hypoteser. Systemarbeid ser ut til å være et sentralt tema relatert til god kvalitet i etterforskning. Videre forskning på forhold som kan ha betydning for kvalitet i etterforskningen bør sannsynligvis dreies mer mot et system og modeller om hvordan samhandling skal sikre objektivitet i beslutningsprosesser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherPolitihøgskolennb_NO
dc.subjectpolitinb_NO
dc.subjectetterforskningnb_NO
dc.subjectetterforskningslederenb_NO
dc.subjectkvalitetnb_NO
dc.subjectobjektiv etterforskningnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectspørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectsamhandlingnb_NO
dc.titleEtterforskningsledelse: Perspektiver på bevissthet, metodikk og samhandlingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel