Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAndresen, Aun Hunsager
dc.date.accessioned2014-03-13T11:01:26Z
dc.date.accessioned2014-03-27T09:53:24Z
dc.date.available2014-03-13T11:01:26Z
dc.date.available2014-03-27T09:53:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7808-106-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193096
dc.descriptionEnglish summary contained in the report.
dc.description.abstractTemaet for denne rapporten er politiets trening. Den tar for seg politiets trening på bruk av fysisk makt. Studien har fokus på treningseffekt, men tar også mål av seg å si noe om årsaker til de funnene som ble gjort. I tillegg har den fokus på mulige konsekvenser av ulikt ferdighetsnivå blant politiets mannskaper. Treningseffekten har blitt kartlagt gjennom et eksperiment. To distrikter har blitt testet. Det ene distriktet har trent mer enn den pålagte vedlikeholdstreningen, mens det andre distriktet har fungert som et kontrolldistrikt der man utelukkende har gjennomført vedlikeholdstreningen som er pålagt. I tillegg er det samlet inn data fra spørreskjemaer. Utvalgene har svart på spørsmål, og i tillegg har det blitt stilt en del spørsmål til øvrige operative i de to distriktene. Eksperimentet viser at begge grupper har hatt en signifikant treningseffekt, men ekstratreningen har ikke hatt noen signifikant effekt utover den pålagte treningen. Eksperimentet viser at det var store forskjeller mellom distriktene, men dette skyldes primært at det ene distriktet har en høy andel eldre tjenestepersoner. De med mer enn fem år i tjenesten presterer svakere enn gruppen med de yngre, uavhengig av distrikt. I gjennomsnitt har ikke gruppen av eldre et ferdighetsnivå som på en forsvarlig måte kan anvendes i operativt politiarbeid. Ulikt ferdighetsnivå kan ha betydning for hvordan makten utøves. Mannskapene i distriktet med det laveste ferdighetsnivået oppgir at de må bruke pepperspray og batong hyppigere som følge at de er usikre på bruke av arrestasjonsteknikk. De mener selv at de i mindre grad er i stand til å etterleve hjemmelsgrunnlaget, samt at de opplever mer stress i forbindelse med pågripelsessituasjonene. English summary contained in the report.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherPolitihøgskolennb_NO
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskning 2014: 1
dc.subjectpolitinb_NO
dc.subjecttreningnb_NO
dc.subjectfysisk maktnb_NO
dc.subjectpågripelsernb_NO
dc.subjectarrestasjonsteknikknb_NO
dc.subjectvåpeninstruksnb_NO
dc.subjecteksperimentnb_NO
dc.subjectspørreundersøkelsenb_NO
dc.titlePolitiets trening på bruk av fysisk maktnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.date.updated2014-03-13T11:01:26Z
dc.source.pagenumber137nb_NO
dc.identifier.cristin1121893


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record