• Politiets trening på bruk av fysisk makt 

      Andresen, Aun Hunsager (PHS Forskning 2014: 1, Report, 2014)
      Temaet for denne rapporten er politiets trening. Den tar for seg politiets trening på bruk av fysisk makt. Studien har fokus på treningseffekt, men tar også mål av seg å si noe om årsaker til de funnene som ble gjort. I ...