• Rapport fra 25. juni-utvalget: Evaluering av PST og politiet 

      Jansen, Pia Therese; Eriksen, Christoffer Conrad; Hoven, Siren; Løberg, Anders; Ravndal, Jacob Aasland; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Skoglund, Gisle (Report, 2023)
      Den 18. august 2022 utstedte Politidirektoratet og PST et mandat som kunngjorde at masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022 skulle evalueres under ledelse av Pia Therese Jansen. Formålet med evalueringen var å identifisere ...