• Ekte politiarbeid?: Utvikling og uttesting av et prestisjehierarki for politiarbeid 

   Bjørkelo, Brita; Valland, Tatanya Ducran; Nordberg, Tanja; Damen, Marie-Louise (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Selv om det tradisjonelt mannsdominerte politiet nå har færre menn i opptak til bachelorutdanningen enn kvinner, dominerer menn i senior politiposisjoner, og noen politispesialiseringer er kjønnet. Videre beskrives noen ...
  • Rapport fra 25. juni-utvalget: Evaluering av PST og politiet 

   Jansen, Pia Therese; Eriksen, Christoffer Conrad; Hoven, Siren; Løberg, Anders; Ravndal, Jacob Aasland; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Skoglund, Gisle (Report, 2023)
   Den 18. august 2022 utstedte Politidirektoratet og PST et mandat som kunngjorde at masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022 skulle evalueres under ledelse av Pia Therese Jansen. Formålet med evalueringen var å identifisere ...