• Politiets trening på bruk av fysisk makt 

      Andresen, Aun Hunsager (PHS Forskning 2014: 1, Research report, 2014)
      Temaet for denne rapporten er politiets trening. Den tar for seg politiets trening på bruk av fysisk makt. Studien har fokus på treningseffekt, men tar også mål av seg å si noe om årsaker til de funnene som ble gjort. I ...