Show simple item record

dc.contributor.authorAuglend, Ragnar L.
dc.date.accessioned2012-04-12T06:38:26Z
dc.date.available2012-04-12T06:38:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7808-090-0 (elektronisk utgave)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/175102
dc.description.abstractPoliti- og lensmannsetatens distriktsorganisasjon er regulert i pl. § 16. Bestemmelsen er detaljrikt utformet ved at den angir både struktur, subordinasjonsforhold og kompetanseforhold. Til tross for dette gir den ingen entydig og materielt dekkende presentasjon av de rettslige rammene for organisasjon og ledelse internt i politidistriktene. Dette har gitt opphav til usikkerhet, og videre bidratt til at fremdriften i politireformens fase II, der driftsenhetsstrukturen sto i fokus, ikke er blitt optimal. Artikkelens hovedproblemstilling er om pl. § 16 første ledd representerer en rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene. Den videre drøftelsen er konsentrert om følgende tre sider ved bestemmelsen: ledelsesforholdet mellom politimester og lensmann/politistasjonssjef i tredje setning, distriktsinndelingskompetansen i sjette setning og angivelse av distriktsstrukturen i første og andre setning. Dernest vurderes om reguleringen i pl. § 16 første ledd er egnet til å fremme effektiv drift, ledelse og oppgaveløsning i politi- og lensmannsetaten. Som bakgrunn for disse drøftelsene er det redegjort kort for organisasjonsutviklingen i etaten, for forholdet mellom regulering i kraft av organisasjonsmyndigheten og lovregulering av internadministrative forhold og for lovgivningstradisjonen knyttet til lensmannens status som lokal politileder.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskning
dc.relation.ispartofseries2012: 3
dc.subjectdriftno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectorganiseringno_NO
dc.subjectpolitietno_NO
dc.subjectrettslige rammerno_NO
dc.subjectpolitilovenno_NO
dc.titlePolitiloven §16 første ledd : en rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene?no_NO
dc.title.alternativeSection 16 in the Norwegian Police Actno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber123no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record