Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Geir
dc.contributor.authorRunhovde, Siv Rebekka
dc.contributor.authorStrype, Jon
dc.contributor.authorBjørgo, Tore
dc.date.accessioned2011-04-04T13:16:57Z
dc.date.available2011-04-04T13:16:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn82-7808-076-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/175080
dc.description.abstractI hvilken grad er folk trygge i lokalsamfunnet sitt, og hva er det som fører til utrygghet? Rapporten behandler disse, og flere andre sider av temaet trygghet i lokalsamfunnet. Forfatterne har et særlig fokus på trygghet i forbindelse med kriminalitet i det offentlige rom. Rapporten er tredelt og bygger på en gjennomgang av eksisterende forskning om befolkningens (u)trygghetsopplevelse, en spørreundersøkelse blant innbyggerne i åtte norske kommuner/bydeler samt intervjuer med kommuneansatte, politi og innbyggere på fire av stedene. Undersøkelsen forteller at det er et klart mindretall av de spurte som oppfatter kriminalitet som et stort problem i sin kommune, og utrygghet ved ferdsel ute om kvelden er noe de færreste opplever. Det er imidlertid kjønns- og aldersforskjeller i opplevelse av trygghet, og likeledes ser det også ut som om befolkningstetthet og urbanitet spiller en rolle for opplevd trygghet i lokalsamfunnene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskning
dc.relation.ispartofseries2010:7
dc.subjecttryggheten_US
dc.subjectlokalsamfunnen_US
dc.subjectkriminaliteten_US
dc.subjectoffentlig steden_US
dc.subjectutryggheten_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjecttrygghetsskapende arbeiden_US
dc.subjectsosial kontrollen_US
dc.titleTrygghet i det offentlige rom : i åtte norske kommuner og bydeleren_US
dc.typeReporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record