Show simple item record

dc.contributor.editorGundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen
dc.contributor.editorLarsson, Paul
dc.contributor.editorMyhrer, Tor-Geir
dc.date.accessioned2008-10-29T13:04:14Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn82-7808-057-7
dc.identifier.issn0807-1721
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/175044
dc.descriptionRapporten er redigert av Helene O. Gundhus, Paul Larsson og Tor-Geir Myhrer
dc.description.abstractI denne forskningsrapporten foreslås det å oversette begrepet "policing" til polisiær virksomhet, og viser at det er langt mer enn et akademisk begrep. Det at kunnskap om polisiær virksomhet har betydning for praktikere i politiet, var en viktig grunn til valg av tema på årets forskningskonferanse. En annen grunn var behovet for å innarbeide dette begrepet i norsk politiforskning på linje med internasjonal politiforskning, for å utvide aktuelle problemstillinger innenfor politivitenskap. Spesielt i nordisk sammenheng har polisiær virksomhet blitt oppfattet som politiets domene. Konferanserapporten viser at det pågår en utvikling når det gjelder mangfoldet av polisiær virksomhet i Norge, som er av betydning for både praktikere og forskere. Politiet er ikke lenger i flertall blant yrkesgrupper som utfører polisiær virksomhet. Bidragene belyser polisiær virksomhet fra ulike vinkler og ståsteder, blant annet: Hva gjør det med politiet at det opererer innenfor et økende mangfold av polisiære aktører? Hva gjør det med generalistutdanningen? Hvordan varierer polisiær virksomhet i innhold og omfang i Europa? Hva kan disse utviklingstrekkene fortelle oss om utfordringer når det gjelder framtidig politiarbeid?en
dc.format.extent2000024 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherPolitihøgskolenen
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskningen
dc.relation.ispartofseries2007:7en
dc.subjectpolisiær virksomheten
dc.subjectpolitien
dc.subjectnorgeen
dc.subjectkorrupsjonen
dc.subjectetterretningen
dc.subjectterrorismeen
dc.subjectforebyggingen
dc.subjectvideoovervåkingen
dc.subjecttilsynsvirksomheten
dc.subjectspråkbruken
dc.subjectstraffesaksarbeiden
dc.subjectbegrenset politimyndigheten
dc.titlePolisiær virksomhet : hva er det - hvem gjør det? : Forskningskonferansen 2007en
dc.typeReporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record